Město očima nezávislého člověka

Dámy a páni koaličníci, lidé ještě paměť neztratili!

03.05.2013 12:18

Volební programy bývají většinou po volbách a uchopení moci, zcela zapomenuty. A nejen to, ve volbách uspěvší subjekty, se mnohdy začnou chovat a jednat v přímém rozporu s tím, co lidem – voličům, slibovaly. Lidé však ještě paměť neztratili, a to i v našem městě a moc dobře si pamatují, co vše jim bylo naslibováno a vidí, jak se nyní vůdci města chovají.

Záležitostí, která v posledních letech snad nejvíce rozvířila hladinu veřejného mínění a přiměla lidi probudit se z letargie a ozvat se, byla uvažovaná výstavba OC Kaufland. Odpor obyvatel přilehlého sídliště vedl až k tomu, že se tato záležitost veřejně projednávala v přeplněném kině a dokonce za účasti ČT, která z něj odvysílala pořad. O míře subjektivity ČT nemá smysl diskutovat, žádná tam totiž není.

Tehdy se vedení města zaleklo vehementního odporu lidí a výstavbu OC na pozemcích patřících investorovi zatrhla. Je sice diskutabilní, zda se jednalo o čestné jednání, když se mu předtím, byť jen ústně slíbilo, že výstavbu OC město nebude klást překážky, ten pozemky zakoupil, aby se mu pak sdělilo, že tam stát nic nebude. Osobně jsem se domníval, že to čestné jednání není.

Lidé ve městě se po tomto veřejném projednávání domnívali, že je problém Kaufland vyřešen. Včetně mne. Mýlili jsme se však všichni. Investor to nevzdal a přišel vpravdě s ďábelským plánem. Směnou svých pozemků za městské, v průmyslové zóně. Fakt, že právě tam po desetiletí působili zahrádkáři, byl investorovi zcela fuk. Jednalo se přece jen o pár staříků, tak co si s tím lámat hlavu.

A náhle ti, kteří byli zásadně proti výstavbě OC na pozemcích investora, zcela otočili. A nyní se vrátím k předvolebním slibům. Ještě za minulého zastupitelstva, starostou byl již tehdy Ondřej Přenosil, a ten prohlásil na veřejném zasedání, kde bylo přítomno mnoho odpůrců Kauflandu, že pokud on bude starostou, Kaufland se v Brandýse nepostaví. Slyšelo to na dvě stě lidí a bylo to ve Staré Boleslavi.

Téměř všechny strany, snažící se ve volbách uspět, měly v programech bod, že se staví proti Kauflandu v Brandýse včetně ODS a TOP 09, které nyní město ovládají. A protože je dnes již veřejným tajemstvím, že městu vládne TOP 09, podívejme se do volebního programu právě této strany. Tam, v bodu tři, se v jedné z odrážek doslova píše. A nyní cituji: Nesouhlasíme s výstavbou Kauflandu v Brandýse. Naopak  prosazujeme vybudování OC ve Staré Boleslavi. Konec citátu z volebního programu TOP 09 z roku 2010.

Napsal mi včera jeden ze zahrádkářů z osady Zápská, Stanislav Matušinec píše mimo jiné: „Jsem silně přesvědčen, že současný místostarosta Nekvasil dostal l.123 hlasů právě pro svůj slib, že i on nedopustí výstavbu Kauflandu v Brandýse a podpoří výstavbu OC ve Staré Boleslavi. Přesně totéž platí i pro M. Písačku – 1.085 hlasů a pro dámy Novákovou – 1.608 hlasů a Moravcovou – 1.116  hlasů. I když je prohlášení TOP 09 staré již tři roky, mělo by být platné a naplněno. A pokud by se tak nestalo, měla by splnit svůj slib paní místostarostka Nováková, která na neformální schůzce vedení města s občany, ohledně směny pozemků, dne 26.11.2012 na zámku na přímou otázku z publika, zda bude hlasovat pro směnu nebo proti ní prohlásila: „Já budu proti směně!“  Slyšel jsem to na vlastní uši, stejně jako všichni přítomní.“

A jděmež dále.  Dne 13.4.2013 se konala Výroční schůze brandýských zahrádkářů. Starosta Ondřej Přenosil tehdy prohlásil, že je v těchto místech (rozuměj na Zápské) v územním plánu již dvacet let průmyslová zóna (tudíž ji zde do úp nezadali oni) a v těchto místech se stejně bude stavět. A je jedno, jestli za měsíc nebo za několik let. „Prostě zde jednou k výstavbě stejně dojde,“ prohlásil zahrádkářům Ondřej Přenosil.

Nemluvil o ničem jiném, nežli o výstavbě Kauflandu. Jaký jen to posun oproti tomu, co veřejně prohlašoval před několika lety!

„Mne ale zarazila „upřímnost“ starosty v tom, že nemluvil o obchodním centru, ale přímo o Kauflandu a ne o brněnské firmě, ale o Qinnech. Na této schůzi nebylo mnoho zahrádkářů, kteří by byli o osadě Zápská podrobně informováni, ale předseda naší osady pan Hawlik dostal z vystoupení starosty málem infarkt. Ještě jsem ho tak rozčíleného nevidě,“ píše Stanislav Matušinec.

Ani to však ještě není vše. Jak vyplývá, radniční odbory již se směnou pozemků stoprocentně počítají. Včetně odboru majetku města. Ten poslal zahrádkářům v osadě Zápská dopis, ve kterém odbor zvedl nájemní cenu zahrádkářům  o inflaci. Splatnost nájemného byla určena na 30.6.2013. Dále se v dopisu uvádí, že o osudu zahrádek se bude v červnu ještě jednat. Pak ale přišel zahrádkářům dopis další a ze stejného odboru, tedy z majetku města. A v něm se uvádí, že pro letošní rok mohou ještě zahrádkáři pronajaté zahrádky využívat.

Kopie obou dopisů mám samozřejmě k dispozici.

A co z toho všeho vyplývá? Koalice ODS, TOP 09 a dva samozvanci, Procházka a Dašek, na své někdejší sliby občanům – voličům naprosto kašle. Těmto lidem je osud několika desítek lidí z města naprosto ukradený a lhostejný, zcela evidentně je šoupli k ledu. Nejen zahrádkáře, ale i obyvatele obytného domu, které odsoudí k doživotnímu životu na parkovišti.

A v čím zájmu se takto chovají? V zájmu města? V zájmu lidí? Nikoliv! V Brandýse je již tolik OC, že další již potřeba není. Takže v zájmu investora a jeho obrovského zisku, stejně tak, jako zisku německé firmy, jejíž daně půjdou mimo republiku. Když jsem kdysi prosazoval splnění slibu někdejších zastupitelů, že město nebude klást investorovi překážky k výstavbě OC a investor si koupil pozemky, byl jsem napadán, že jsem dostal tučný úplatek. Žvásty! Nedostal jsem vůbec nic a ani bych si nic nevzal. Naopak, kdyby se mě investor snažil uplatit, postavil bych se proti němu, neboť korupci a úplatkářství živočišně nenávidím.

Nejsem si však jist, co zapříčinilo obrat o sto osmdesát stupňů u těch, kteří se původně tak vehementně stavěli proti Kauflandu a nyní jsou se stejnou vehementností pro něj? A to i v případě, že své spoluobčany naprosto zbytečně poškodí?  To už zapomněli, co uváděli ve slibech voličům před volbami? Nebo jim tento postoj tak stojí za to?

O směně pozemků je již rozhodnuto, jak se zdá. Ale lidé mají, naštěstí, ještě dobrou paměť. A snad nezapomenou, kdo zvedne pro směnu pozemků ruku. O těchto jménech jsem stoprocentně přesvědčen, že ruku zvednou: O. Přenosil, E. Štíbrová, M.Emr, I. Osuská,

 M. Vávra, všichni ODS, dále pak M. Vokurka – dříve ODS, nyní bez příslušnosti. A dále pak N. Nováková, J. Nekvasil, Moravcová a M. Písačka,-  TOP 09. K nim se zcela jistě připojí D. Procházka – dříve SNK, nyní nezařazen aj. Dašek, dříve ČSSD nyní nezařazen.

Možná se k těmto koaličníkům připojí i někdo další, to nevím, ale předpokládám, že se někdo další najde i z řad opozice. Vím však naprosto jistě, kdo bude proti. A to já - V. Kapal,

S. Huml, oba ČSSD a I. Čierná – Peterová SNK. Tito zastupitelé se opakovaně veřejně vyjadřují proti směně pozemků.

Nemělo by se zapomínat, čas běží neuvěřitelně rychle. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.