Město očima nezávislého člověka

Dar pro zámek

12.08.2013 12:03

Majitel firmy Infraclima Michal Rybář je příznivcem, a to dlouholetým, brandýského zámku. Již několikrát daroval městu pro potřeby zámku významné finanční dary a není tomu jinak ani v letošním roce.

K zajištění obnovy brandýského zámku, restaurování umělecko-historických památek a pro pořádání kulturních a historických akcí na zámku, věnoval Michal Rybář městu pro rok 2013 částku ve výši 240 tisíc korun. Tento dar je však nutno ošetřit Darovací smlouvou a rada města s jejím uzavřením souhlasila. Podle zákona o obcích však o přijetí daru musí jednat a souhlasit s ním nejen rada města, ale celé zastupitelstvo, a tak na veřejném zasedání zastupitelstva v úterý 13. srpna se o daru bude jednat a lze předpokládat, že celé zastupitelstvo bude s darem, tudíž i s darovací smlouvou, jednomyslně souhlasit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.