Město očima nezávislého člověka

Demokracie v Městských listech? Jen o prázdninách a ještě omezené!

29.05.2012 11:48

Na posledním zasedání Rady města přednesl starosta Ondřej Přenosil návrh záměru poskytnout prostor v Městských listech pro uveřejnění názorů stran v zastupitelstvu na řešení problematiky města.

Rada města však rozhodla, že v prázdninovém vydání Městských listů poskytne prostor pro názory jednotlivých stran a uskupení v zastupitelstvu na téma Trhy na brandýském náměstí.

Městské listy jsou po celá léta pouze výkladní skříní vedení města a rady města a jednotlivá politická uskupení, především z opozičních stran, nemají možnost své připomínky a názory v tomto periodiku, hrazeném z rozpočtu města, uplatňovat.

Vzpomeneme-li si na rétoriku současných „vládních“ stran, především ODS, z doby, kdy vedení města bylo plně v rukách starosty Daniela Procházky a jeho SNK, musíme se usmát. Tehdy si, především zastupitelé z ODS, stěžovali, že jako opozice nemají možnost obyvatele města o svých názorech na problematiku města veřejně informovat a jedním z hlavních témat tehdejšího volebního programu byla otevřená radnice občanům a svoboda vyjadřování v městském periodiku, které si vlastně občané platí ze svých daní.

Jakmile však ve volebním období 2006 až 2010 ODS zvítězila, měla tehdy celých devět mandátů z jedenadvaceti, okamžitě na svou předvolební rétoriku zapomněla a Městské listy zůstaly tím, čím byly dříve – pouze tiskovinou oslavující skvělou práci vedení města. Tehdejší opoziční zastupitel František Štecha několikrát zasílal kritické články do redakce Městských listů, avšak otištěn nebyl ani jediný. Vedení města by v nich totiž nebylo tak úchvatné a skvělé.

V naprosto stejném duchu se Městské listy nesou i v tomto volebním období. Občané je dostávají každý měsíc domů zdarma, takže si sami mohou udělat obrázek, kolikrát se v nich objevil materiál vycházející z opozice či jeden jediný kritický článek.

Došlo to již tak daleko, že opoziční zastupitelé ani do redakce městské tiskoviny své příspěvky neposílají u vědomí, že by stejně otištěny nebyly, a proto je usnesení rady, že zastupitelé ze všech stran zastupitelstva mohou své příspěvky posílat jenom o prázdninách, kdy je většina obyvatel na dovolených a navíc bylo radou vymezeno pouze jediné téma, které až tak občany nebolí, pouze alibismem.

Z usnesení rady byl tak zcela jasně vyslán signál, že o jiných tématech, týkajících se problematiky města, tak jak navrhoval starosta Přenosil, se zastupitelé vyjadřovat nemohou.

Z tohoto usnesení rady také zcela jasně vyplývá, že se ve městě o skutečné demokracii mluvit vůbec nedá. Navíc z usnesení vyplývá i další fakt, a to ten, že by do městských listů mohli svými názory, náměty, ale i stížnostmi, přispívat i obyvatelé města. O lidech žijících ve městě se totiž vůbec v usnesení nehovoří, asi rada o jejich názory nestojí.

O otevřenost Městských listů jsem osobně usiloval hned z počátku volebního období, chtěl jsem, aby do nich mohli přispívat občané města, aby mohli klást jak vedení města, tak i zastupitelům otázky a očekávat odpovědi dotazovaných, stejně tak, aby mohli přispívat články s tématikou, která občany města trápí. Vyslyšen jsem však nebyl, byť jsem měl podporu opozice, na koaličních dvanáct hlasů v zastupitelstvu jsme byli krátcí.

Návrh rady, aby zastupitelé přispěli o prázdninách do Městských listů na pouze na téma trhů, tak považuji za výsměch demokracii, svobody slova a zastupitelstvu jako celku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.