Město očima nezávislého člověka

Demokracie ve stylu Brandýsa

03.12.2012 12:10

Zastupitelstvo při veřejném zasedání dne 24. 9. 2012 neschválilo radou města navrhovanou směnu částí pozemků 276/6 o výměře 438 m2 ve vlastnictví firmy Portikus Development s.r.o. za pozemek 2664/1 o výměře 227 m2 ve vlastnictví města. Podle polohy obou pozemků většina zastupitelů usoudila, že směna pozemků je pro město nevýhodná a zamítlo ji. Jednalo se o pozemky v lokalitě Na Panském.

Právě tam byly postaveny nové domy a vznikla nová ulice – Benátecká, kterou již město převzalo do svého vlastnictví, takže na ni bude hradit veřejné osvětlení, provádět údržbu ulice a kanalizace s vodovodem. Směna pozemků byla navržena proto, aby se část pozemků za touto ulicí dostala do majetku města a vznikl tak jediný přístup k pozemkům ve vlastnictví radního Josefa Daška. Zamítnutém této směny zůstaly jeho pozemky nepřístupné.

A právě kvůli těmto pozemkům a přístupu k nim, aby mohly být využity, čímž se jejich cena mnohonásobně zvýšila, setrvával Josef Dašek tvrdošíjně v radě města, i když s jeho počínáním a především hlasováním jak v radě města, tak v zastupitelstvu, ČSSD nesouhlasila. Daškovo tvrdošíjné odmítání  opustit radu města a ztratit tak možnost cenově zvýhodnit své pozemky, vedla až k jeho ukončení členství ve straně, takže nyní je v radě města sám za sebe.

Rada města však jeho naprosto loajální hlas potřebuje, neboť jak se ukázalo, nemá rada ve všech případech v zastupitelstvu většinu, a proto se mu snažila vyjít všemožně vstříc. Po zamítnutí směny pozemků tak nastoupila druhá alternativa – dar pozemků firmy městu. Jedná se o naprosto stejné pozemky, jejichž směnu již jednou zastupitelstvo zamítlo.

Tím, že se vedení město domluvilo s developerem na tomto řešení, jednoznačně obešlo vůli nejvyššího orgánu města – zastupitelstva. Svědčí to o jediném, rada města si dělá co chce, a to bez ohledu na zastupitelstvo. Na příštím jednání zastupitelstva však musí být dar městu přijat hlasováním. Já osobně budu hlasovat proti přijetí daru, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je již zmiňované obcházení vůle zastupitelstva a druhým důvodem je fakt, že v dnešní době se nedarují pozemky jen tak z dobré vůle, ale očekává se protihodnota. A já se na podobných kšeftech rady města podílet nehodlám a nebudu.

Máme ve městě špatnou radu. Neustále si hraje na svém písečku, prosazuje spřátelené firmy a jednotlivce a na občana nemyslí ani náhodou. Tato rada městu škodí. Nejen tím, že utajuje před občany všechno možné i nemožné, ale nebere ohled ani na zastupitelstvo, jako v případě daru pozemků. Nejde to legálně, tak se to udělá jinak, jen aby bylo po vůli několika lidem z osmnáctitisícového města.

A to je pro mne nepřijatelné. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.