Město očima nezávislého člověka

Demonstrace 17. listopadu – hnus a zklamání

21.11.2014 14:42

Podepsal jsem petici podporující prezidenta Zemana. Nikoliv se všemi jeho výroky souhlasím, některé jsou dokonce v rozporu s mým přesvědčením, ale přesto se domnívám, že prezident Zeman je tím nejlepším prezidentem, kterého mohl národ vybrat a zvolit. Zároveň jsem podepsal petici pro přijetí zákona o obecném referendu.

A na podporu myšlenek v peticích jsem vyrazil 17. listopadu do Prahy demonstrovat za tyto myšlenky. Zároveň jsem chtěl uctít, důstojně a smysluplně, odkaz studentů položivších život v koncentračních táborech a především uctít památku Jana Opletala. To, co jsem v Praze, a večer i v Brandýse, zažil, mnou hluboce otřáslo a mohu říci, že jsem byl zhnusen.

Nejprve byla na pořadu dne demonstrace na Hradčanském Náměstí. Jel jsem tam s obavami, abych se nepřipletl do demonstrace za obnovu Československa. Vadilo mně, že při rozdělení země se politici naprosto vykašlali na národ, na lid, a rozhodli sami, aniž by se v referendu zeptali občanů. Nicméně se stalo. Dnes jsem rád, že na rozdíl od bývalé Jugoslávie a současné Ukrajiny, při našem dělení netekla krev. Ale demonstrovat za znovuobnovení Československa dnes považuji za anachronismus. Naprosto to nemá smysl, nejen, že bychom se museli spojit se Slovenskem, které si to asi ani nepřeje, stejně jako já, ale museli bychom usilovat i o Podkarpatskou Rus, součást dnešní Ukrajiny, a to považuji za dokonalý nesmysl. Proto jsem se k těmto demonstrantům nechtěl připlést. Podařilo se.

Petici za přijetí zákona o referendu jsem podepsal elektronicky. Byl jsem proto na demonstraci žádající obecné referendum u nás. Součástí této demonstrace byly i podpisové petiční archy. Tuto petici jsem již nepodepsal, protože demonstranti a řečníci požadovali uzákonění referenda prezidentem. Marně jsem se jim snažil vysvětlit, že je to pláč na nesprávném hrobě, nejsme, jako USA, Francie nebo Rusko, prezidentským státem, ale parlamentní demokracií a jediný, kdo má právo a možnost uzákonit referendum je Parlament ČR. Podle mne by se všichni, kdož by referendum měli rádi zakotveno nejen v Ústavě ČR, kde je tento článek již od roku 1993, ale i ve sbírce zákonů, by měli požadovat relevantní žádosti. Prezident sám může referendum parlamentu, tedy obou sněmovnám, pouze navrhovat, neboť je jenom na nich, poslancích a senátorech, zdali tento zákon přijmou nebo ne. Předložen sněmovně byl více nežli desetkrát, ale nikdy neprošel. Inu, naši politici, ti bývalí i ti současní, prvkům přímé demokracie příliš nefandí, jen kolem toho neskutečně dlouho melou a skutek utek. Předpokládal jsem, že iniciátoři všech akcí jsou lidé vzdělaní, znalí problematiky a požadující relevantní požadavky a nikoliv nesmysly. A to se zde nestalo.

Nejhorší z celého svátečního dne 17. listopadu však byla oplzlá, zmanipulovaná a neskutečně hloupá mládež, požadující odstoupení prezidenta Zemana. Dnes je již zdokladováno, že celá tato akce proběhla pod taktovkou americké ambasády a CIA, a také za jejich peníze. Smutné, velice smutné na této demonstraci byl fakt, že ti mladí fakticky demonstrovali za faktický konec svéprávného státu, za to, že bychom se stali, v ještě větší míře, nežli tomu je dosud, kolonií USA. Kolonií EU již dávno jsme. Stačí se jenom podívat, komu patří všechny velké podniky a banky ve státě. Navíc, si zřejmě přátelé těch mládežníků, kteří mi červenými kartami připomínali strašlivě zmanipulovanou mládež v roce 1966 v Číně při Maově kulturní revoluci, neuvědomili, že na rozdíl od jejich státu, u nás nemůže nikdo prezidenta odvolat. Asi pracovníci americké ambasády, i strašlivě hloupí dvacetiletí rozdavači červených karet z krabic zřetelně označených českým, ale i anglickým nápisem, nevěděli, že v našem právním systému je prezident prakticky neodvolatelný. Jeho mandát zaniká automaticky úmrtím, potom tehdy, je-li fyzicky i psychicky nezpůsobilý k výkonu funkce, ale i to až na základě několika velice důkladných lékařských koncilií. Jediná možnost, jak prezidenta zbavit mandátu je velezrada, které by se prezident dopustil, a byla mu prokázána, a to u Miloše Zemana nehrozí, stejně jako předchozí možnost. A tak těm sprostým mládežníkům zbývá jediná možnost, že by Miloš Zeman abdikoval. A to u něho opravdu nehrozí. Navíc, sprostota, urážky a nechutnosti, jak verbální, tak psané na transparentech, ve skutečnosti tento státní svátek naprosto dehonestovaly. Toto jsou následovníci Jana Opletala a jeho kolegům, kteří za svobodu naší vlasti položili životy? Jestliže ano, pak to s touto republikou dobře dopadnout nemůže!

Jediná, dobře organizovaná, smysluplná a odpovídající demonstrace proběhla na Klárově. Tam ji vedla fantastická Lenka Procházková a připojili se další opravdové osobnosti. Tato demonstrace, jako jediná, měla své místo při příležitosti vzpomínky na rok 1939 a 1989. Závěr svátečního dne pak završil vzpomínkový večer na listopadové události v kapli brandýského zámku, ale to už bylo popsáno. Takže jsem hektický den zakončil večer sklenkou rudého vína, kterým jsem připil na počest všech, kteří pro náš, ale i můj, stát přinesli oběti. Vzdal jsem jim všem čest doma, v soukromí rodiny. Tam venku v Praze, to opravdu nešlo.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.