Město očima nezávislého člověka

Demonstrativní odchod opozice přinesl ovoce, byť zatím omezeně

23.06.2013 11:14

Demonstrativní odchod šesti opozičních zastupitelů ze zasedání zastupitelstva byl vyjádřením naprostého nesouhlasu s arogantním jednáním rady města a především vedení města, které spolu s celou koalicí zamítlo návrh na projednávání a odsouhlasení zadávacích podmínek výběrového řízení pro veřejnou soutěž na nakládání s komunálním odpadem a dalšími komunálními službami celým zastupitelstvem a nikoliv pouze radou města.

Bezprostřední důvod odchodu šesti opozičních zastupitelů pak souvisle s nechutí koalice hlasovat o odůvodnění veřejné zakázky na komunální odpady po jménech, aby občané viděli, kteří zastupitelé pro takto, pro město nevýhodné návrhy, vlastně hlasují.

Z devítičlenné opozice tak v sále zůstali pouze tři zastupitelé. Vzhledem ke skutečnosti, že odsouhlasený ověřovatel zápisu z jednání zastupitelstva Vladimír Kapal ze sálu předčasně odešel, bylo nutné původní usnesení zastupitelstva revokovat a odhlasovat nového ověřovatele zápisu, což se stalo.

Nakonec, podle informací, které jsem obdržel, pro odůvodnění veřejné zakázky hlasovala celá koalice, tedy dvanáct zastupitelů, tři opoziční zastupitelé, kteří v sále zůstali, se hlasování zdrželi. Připomeňme si ty, kteří pro velice nevýhodnou smlouvu hlasovali. Byli to tito zastupitelé: Ondřej Přenosil (ODS) – starosta, Jiří Nekvasil (TOP 09, dříve KSČ) – místostarosta, Nina Nováková (TOP 09) – místostarostka, Eva Štíbrová (ODS) – radní, Miroslav Emr (ODS) – radní, Daniel Procházka (nezařazený, dříve SNK) – radní, Josef Dašek (nezařazený, dříve ČSSD) – radní a dále členové koalice – zastupitelé Vokurka (nezařazený, dříve ODS), Písačka (TOP 09, dříve několik dalších stran), Moravcová (TOP 09), Osuská (nestraník na kandidátce ODS) a Milan Vávra (ODS).

Odchod šesti opozičních zastupitelů ze sálu však přece jenom ovoce přinesl. Místostarosta Jiří Nekvasil po zasedání přeposlal všem zastupitelům, tedy i opozici, mailem doslovné znění zadávacích podmínek k veřejné soutěži a plné znění navrhované obchodní smlouvy s budoucím vítězem soutěže a zároveň oznámil, že kvůli této záležitost bude svoláno pracovní zasedání zastupitelstva na den 31.7. 2013. Tam by měli zastupitelé přednést své připomínky a návrhy k oběma předloženým dokumentům.

Stanovisko ČSSD je neměnné, požaduje výrazné omezení paušálních plateb, maximální kontrolu provedených prací, zkrácení doby trvání smlouvy z osmi na čtyři roky a oddělení služeb nakládání s komunálním odpadem od ostatních komunálních služeb, které by město mohlo pořídit laciněji. Navíc se MO ČSSD nelíbí podmínka soutěže, a to vlastnictví nebo pronájem haly na katastru města minimálně o výměře 400 m2, neboť právě tuto halu má údajně v nájmu AVE CZ. Dokonce se naskytla otázka, zdali právě tato hala není ve vlastnictví jednoho z bratří Procházků, přičemž právě jeden z nich je radním. Tato podmínka tak ze soutěže  prakticky vylučuje firmu, která by obdobnou halu měla třeba v některé z okolních obcí.

Dále je otázka, při obavách opozičních zastupitelů, že soutěž je šitá na míru pouze AVE CZ, zdali jeden z radních, a to Miroslav Emr, předseda finančního výboru, nepracuje právě v této firmě, čímž by bylo jak hlasování Procházky, tak i Emra ve střetu zájmů. I o těchto otázkách hodlá proto MO ČSSD nastolit na pracovním zasedání diskuzi a bude očekávat jasné a pravdivé odpovědi.

Nicméně potěšující zprávou zůstává, že tvrdý odpor opozice proti zvůli rady města a vyloženě arogantnímu jednání jejich představitelů, přineslo přece jen ovoce. I když zatím jen velmi malinké.       

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.