Město očima nezávislého člověka

Deště podmáčely zámeckou zeď

17.06.2013 10:01

Silné a vytrvalé deště minulých týdnů způsobily mnoho neštěstí. Záplavy, které postihly Čechy, byly jen o málo menší nežli katastrofální záplavy v roce 2002. Na rozdíl od tohoto roku, se městu letos záplavy vyhnuly a zdálo, že město deště přečkalo bez úhony. Nebylo tomu tak.

Deště způsobily sesuv zámecké zdi v oblasti vyhlídkového altánu, a to tak rozsáhle, že bylo nutno přikročit k uzavření části ulice Na Celné. Zeď prozkoumal statik a byl to právě on, kdo doporučil uzavřít ulici pro veškerý provoz. Značka zákazu vjezdu je umístěna až za zadním vchodem do zámku, což znamená, že například k lékaři lze vozidly vjíždět. Větší problém uzavírka ulice Na Celné však způsobuje řidičům, kteří chtějí z mostu projet do Královic a dále směrem na Čelákovice. Ti totiž do ulice vjedou a teprve poté zjistí, že je ulice neprůjezdná a musejí se otáčet.

Jak se bude postupovat se zabezpečením sesouvající se zdí a za jak dlouho budou nezbytně nutné práce provedeny se zatím neví, ale nemělo by se příliš čekat, neboť tato ulice je poměrně často řidiči využívána. Zápis z jednání rady města se o následných postupech nezmiňoval, bylo pouze uvedeno, že radní vzali informaci o sesutí zámecké zdi a uzavření ulice Na Celné na vědomí. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.