Město očima nezávislého člověka

Dešťová kanalizace je ve velmi špatném stavu

15.07.2013 11:22

V dubnu dokončila firma spravující městské vodovody a kanalizace Stavokomplet pasport veškeré dešťové kanalizace na území města. s tím souvisela i kontrola staveb patřících ke kanalizačnímu řadu, například stav retenčních nádrží. A výsledky kontroly ukázaly, že především dešťová kanalizace je ve velmi špatném stavu.

Nejstarší části dešťové kanalizace jsou z roku 1950 a mnoho z nich nebylo opravováno a s tím souvisí jejich velice špatný stav. Betonové potrubí je na mnoha místech značně poškozeno, místy je v protisklonu a někde je dokonce prorostlé kořeny stromů a značně zaneseno usazeninami.

Zjištění stavu kanalizace bylo potřebné především z důvodu stále většího nárůstu délky dešťové kanalizace novou městskou zástavbou, při níž se většina nového vybudovaného kanalizačního řadu připojuje právě na tuto starou a nevyhovující kanalizaci.

Součástí pasportu dešťové kanalizace je i Plán financování obnovy systému odvádění dešťových vod, který doposud chyběl. Z výpočtů metodiky Ministerstva zemědělství vyplývá, uvádí zápis z jednání rady města, že i v našem městě průměrné roční náklady na správu celého systému by se měly pohybovat přibližně kolem 1,5 milionu korun.

Vzhledem ke stáří současné kanalizace, kromě té nejstarší je i značná část kanalizace vybudovaná v šedesátých letech minulého století, však náklady na její obnovu budou zřejmě značně vyšší.

Co to znamená lze snadno vyvodit, náklady na vodné a stočné v našem městě tak budou pro občany města s největší pravděpodobností stále stoupat. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.