Město očima nezávislého člověka

Dětí je moc, školek málo

25.05.2012 12:12

Město je zřizovatelem pěti Mateřských školek s kapacitou 505 dětí. Ze zákona má povinnost umístit do školky pouze děti v předškolním věku. 

Pro školní rok 2012 – 2013 bylo do mateřinek přijato celkem 164 dětí k předškolnímu vzdělávání, z toho 52 dětí ve věku od tří do čtyř let, 84  dětí od čtyř do pěti let a 28 dětí od pěti do šesti let. Žádostí však bylo mnohem více, a proto nebylo přijato celkem 158 dětí s trvalým pobytem ve městě, z toho 41 dětí ve věku od dvou do tří let a 117 dětí od tří do čtyř let. V těchto uvedených číslech nepřijatých dětí jsou i děti rodičů, z nichž alespoň jeden není zaměstnán. 

Do Mateřských školek bylo evidováno celkem 336 žádostí o přijetí, z toho bylo 14 dětí přihlášených z jiných obcí. Pro naprostý nedostatek míst v mateřinkách byla již vloni uzavřena smlouva s Mateřským centrem na dobu jednoho roku, tedy od 1.9.2011 do 31.8. 2012. V jedné třídě Základní školy Na Výsluní bylo umístěno 24 dětí. 

Po dobrých zkušenostech rada města souhlasí s návrhem na uzavření další smlouvy s Mateřským centrem na období od 1.9. 2012 do 31.8.2013 za stejných podmínek, jaké byly přijaty pro letošní školní rok. Mateřské centrum však chce zkvalitnit svou práci, a proto budou v příštím školním roce namísto současných dvou pedagogů ve třídě školky pracovat pedagogové tři. 

Cena pro rodiče se však v příštím roce zvedne, ze současných 1.500 Kč budou muset rodiče hradit 2.000 korun a stravné ve výši 60 Kč za každý den přítomnosti dítěte ve školce. 

Město tuto třídu dotuje, stejně jako ostatní školky ve městě, ze svých prostředků. Finanční prostředky by měly být vyplaceny takto: ke dni 31.12.2012 by uhradilo poměrnou část ve výši 160.000 Kč a v lednu příštího roku by měla být dotace ve výši 120. 000 korun. V dubnu roku 2013 by mělo město této třídě Mateřské školky vyplatit 200.000 Kč, čímž by byl uhrazen příspěvek města pro toto zařízení na celý školní rok. 

O tom, že by se měly ve městě otevřít další třídy školek se hovořilo již před dvěma lety, ale zatím, dle posledních informací, se další podobná třída, jakou je ta ve škole Na Výsluní, otevřít neplánuje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.