Město očima nezávislého člověka

Děti se staly předmětem výdělku

10.02.2014 16:07

Novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů zásadně změnila pěstounskou péči. Z lidí, kteří cítili vnitřní potřebu pomáhat dětem umístěných do dětských domovů a vzali si je do rodiny, se díky této novele stali profesionálové. Za pěstounskou péči budou nyní pobírat plat, který může v některých případech dosahovat až 20.000 Kč.

Navíc, tato novela jde, dle mého nejhlubšího přesvědčení, prakticky proti dětem, neboť se dítě těmto profesionálním pěstounům svěří do péče pouze na jediný rok. Po uplynutí této doby si dítě musí vzít jiný profesionální pěstoun, nebo bude vráceno zpět do ústavu. Tím, že si děti za pouhý rok nevytvoří k pěstounům dlouhodobý citový vztah, který by jim mohl nahradit láskyplnou rodinu, jako tomu bylo dříve, budou při každé změně pěstouna prožívat trauma a nakonec se to vše obrátí proti samotným dětem. Obávám se, že se z nich stanou citově vyprahlí lidé, bez pocitu sounáležitosti k rodině a vše může nakonec vyústit k problémům s jejich zařazením do společnosti.

Dle znění tohoto zákona navrhuje město s rozšířenou působností, tedy i naše město, pečujícím osobám uzavření dohody o pěstounské péči, a to konkrétně těm osobám, které mají trvalý pobyt v jeho správním obvodě. Krajská pobočka Úřadu práce vyplácí městu státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který dle zákona činí 48.000 Kč měsíčně na jednu uzavřenou dohodu.

Po nabytí platnosti tohoto zákona se se žádostmi o pěstounskou péči za zmiňovaných dvacet tisíc korun měsíčně doslova roztrhl pytel. Jenom naše město má v současné době uzavřeno 74 takovýchto dohod a žádostí přibývá. Není divu, při míře nezaměstnanosti je dvacet tisíc korun vítaným příjmem do mnoha rodin.

Ze státního příspěvku jsou pokryty nejen odměny pěstounům, ale i náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, svěřeným dětem a též na mzdy sociálních pracovníků, kteří dohody uzavírají, kontrolují výkon pěstounské péče a poskytují pěstounům pomoc. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje, aby jeden úředník dohlížel na výkon pěstounské péče cca u dvaceti rodin.

Z tohoto důvodu, a vzhledem již uzavřeným sedmdesáti čtyřem dohodám s pěstouny, zřizuje radnice další pracovní místo na pozici: sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pro výkon a zajištění náhradní rodinné péče. Platové zařazení je určeno do 10. platové třídy.

Pro dalšího úředníka radnice bude vypsáno výběrové řízení s požadovaným vzděláním v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, za splnění zákonných podmínek. Náplní práce nového a dalšího úředníka je zatím jen rámcové a mimo jiné obsahuje:

Uzavírání dohod o pěstounské péči

Sledování naplňování uzavřených dohod

Provádění předepsaných návštěv pěstounských rodin

Organizace školících akcí pro pěstouny

Zprostředkování psychologické a poradenské pomoci pro pěstounské rodiny

Administrace státního příspěvku a další legislativní úkony.

Vypsat výběrové řízení uložila rada města tajemnici MěÚ dne 29. 1. 2014, ale v zápisu již není uvedeno, do kterého data musí být výběrové řízení vypsáno.

Při sledování debat před uvedením novely zákona do praxe vyplynula jediná snaha státu, jde o snahu s cílem zrušit co nejvíce ústavů a starost o děti přehodit ze státu na pěstouny, ale zároveň jim neumožnit normální fungování rodiny jako celku, tedy i se svěřenými dětmi. Děti se tak staly předmětem výdělku a právě kvůli němu se lidé do tohoto programu hlásí. Nejde jim o děti a jejich přirozený rozvoj duševní i fyzický, ale těmto pěstounům jde o jediné – o peníze a zajištěný finanční příjem. Není proto divu, že se do programu profesionálních pěstounů nejvíce lidí hlásí v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností.

Tento systém placené pěstounské péče jenom na jeden rok se již delší dobu praktikuje v Anglii a jak vyplývá z médií, právě tam je nejvíce případů, kdy se děti staly jen byznysem. Jsou odebírány úředníky a za velké peníze dávány do adopcí, a to i z rodin, které fungují zcela normálně. Obávám se, aby se tento byznys co nevidět neobjevil i u nás.

Chudáci děti!

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.