Město očima nezávislého člověka

Dětskému centru Klíček končí pronájem

19.06.2013 11:09

Rada města dne 29.8.2012 rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 371 v ulici Maxe Švabinského ve Staré Boleslavi. Účelem pronájmu bylo provozování dětského klubu s Rodinným klubem Klíček a nájemní doba byla stanovena na jeden rok. Zároveň rada města vyšla provozovatelům dětského zařízení velice vstříc, když stanovila nájem ve výši 1.000 Kč a rok.

Toto mimoškolské zařízení pro děti předškolního věku nahrazuje trvalý a tragický nedostatek míst v oficiálních mateřských školkách města, které jsou školskými zařízeními, na rozdíl od podobných soukromých školek.

Vzhledem k tomu, že nájemní poměr končí dnem 15.10.2013, navrhl odbor majetku města, a rada města jeho návrh odsouhlasila, zveřejnění záměru na pronájem uvedeného nebytového prostoru o celkové výměře 115,7 m2. Rada města stanovila i účel využití tohoto prostoru, a to na provozování neziskové organizace neškolského zařízení typu dětský klub, mateřské centrum či dětská skupina.

Z tohoto zápisu zcela jasně vyplývá, že nikdo jiný nežli dosavadní nájemce nemůže uspět a nájemní smlouva bude podepsána se stávajícím nájemcem a školka bude další rok pokračovat.

Je to dobře, neboť bez podobných neškolských zařízení pro děti v předškolním věku, by počet neumístěných dětí rapidně vzrostl.

Zároveň to však vypovídá o licoměrnosti státu. Zatímco na mateřské školky zařazené do školských zařízení musí stát přispívat, do těchto soukromých školek nedá ani korunu. O veškeré prostředky, nutné na provoz, se tak musí postarat dílem město a dílem samotní rodiče, stát nedá nic.

Důvodem není nic jiného nežli peníze. A tak zatímco se neustále zvyšují daně, zvedají se poplatky či se ruší další a další státní příspěvky kvůli šetření státu, jak tvrdí ministr financí Kalousek, stát se rok co rok, pod jeho vedením, propadá do stále většího deficitu.

Je to prosté, lidé se okrádají a dřou bez nože, aby stát získal více peněz a potom je nesmyslně rozhází na zbytečnosti a předražené projekty. Lze říci, že zatímco se národ okrádá, peníze vydřené z nich se tunelují a rozkrádají.

A rodičům malých dětí v předškolním věku nezbývá nic jiného, pokud chtějí, aby byla maminka zaměstnána, než platit a platit. Opravdu stát jaký má být, jen co je pravda! 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.