Město očima nezávislého člověka

Digitalizace katastru nemovitostí podražila

22.02.2013 12:54

Odbor IT předložil k projednání radě města návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 452/2009 na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS (GIS) Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Místostarosta Nekvasil tento návrh předložil radě města s tím, že z důvodu postupující digitalizace katastru nemovitostí a následnou změnou podkladů poskytovaných ve prospěch ORP města a dále z důvodu implementace paspartu zeleně do tohoto GIS a následného navýšení počtu uživatelských licencí na 30 kusů, byl předložen návrh poskytovatele tohoto GIS, to je společností GEPRO s.r.o., na uzavření tohoto dodatku.

Smlouva je aktualizována příslušnými dodatky jednou za rok, a to v závislosti na postupující digitalizaci. Navrženým dodatkem by se cena za poskytovanou službu navýšila ročně o částku 23.085 Kč včetně DPH. Celková cena za poskytované služby činí 165.153 Kč včetně DPH ročně.

Rada města s dodatkem souhlasila a dodatek byl podepsán dne 15. února starostou města Ondřejem Přenosilem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.