Město očima nezávislého člověka

Digitální povodňová mapa bude stát bezmála 350 tisíc

01.02.2013 09:48

Vedoucí oddělení bezpečnostního krizového řízení Ladislav Gürtler zaslal radě města, prostřednictvím místostarosty Nekvasila, návrh na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby : „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“. Jednalo se o vytvoření digitálního plánu města a obce s rozšířenou působností.

Na tuto zakázku bylo vloni vypsáno výběrové řízení a dne 14. ledna hodnotící komise ve složení: Ondřej Přenosil, Jan Hárovník, Vladimír Polák, Jaroslav Moucha a Ladislav Gürtler, posoudila splnění požadavků zadavatele, tedy města, vyhodnotila došlé nabídky a vyhodnotila jejich pořadí. Ze čtyř firem, které zaslaly nabídky, tři splnily zadaný úkol.

Hodnotící komise stanovila pořadí a doporučila radě města jako nejvýhodnější, tudíž nejnižší, nabídku firmy VRV a.s. Nábřežní 4 Praha 5. Tato firma nabídla cenu za vyhotovení digitální povodňové mapy města cenu 289.000 Kč bez DPH. Se započítáním daně z přidané hodnoty, ve výši 15 %, činí konečná cena 332.350 Kč.

Rada města souhlasila s doporučením komise a uložila vedoucímu oddělení bezpečnostního krizového řízení Ladislavu Gürtlerovi předložit starostovi města k podpisu Smlouvu o dílo s vybranou firmou. Předpokládaný termín podpisu smlouvy bal stanoven na datum 15. 2.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.