Město očima nezávislého člověka

Do družiny školy Na Výsluní zatéká

24.04.2013 10:36

Střecha pavilonu školní družiny ZŠ Na Výsluní je v naprosto havarijním stavu a zatéká do ní. Dokonce hrozí, že by mohla být družina uzavřena s popudu hygieny. Tento havarijní stav je nutné co nejrychleji vyřešit, aby nemusela být družina uzavřena.

Jedná se o opravu střechy, při které by měl být současně vyměněn výlez na střechu, opraven a vyrovnán starý podklad střechy, měly by být osazeny nové větrací komínky a položena nová asfaltová krytina. Zároveň by mělo dojít k novému oplechování a vybudován nový, současným normám vyhovující, hromosvod.

Rada města se proto rozhodla vypsat poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu a obeslat firmy z neveřejného seznamu firem, který má k dispozici, na podání cenových nabídek. Zároveň stanovila hodnotící komisi, která bude ve stejném složení, a to včetně náhradníků, jako v případě staroboleslavské školy, pouze s jedinou výjimkou, namísto ředitelky staroboleslavské školy bude v komisi ředitel školy Na Výsluní Mašín. Stejný je i termín zasedání komise na vyhodnocení nabídek, jenom o něco později.

Jakmile bude znám vítěz, bude urychleně podepsána Smlouva o dílo, aby práce na děravé střeše mohly proběhnout v měsících květnu až srpnu. Spěch se zakázkou je na místě, v případě prodlení by totiž opravdu hrozilo uzavření družiny, a to by byl pro školu problém.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.