Město očima nezávislého člověka

Do dvou paneláků přiteče víc než 5,5 milionu

07.08.2013 11:39

Panelové domy čp 1498 a 1499 v Lipové ulici v Brandýse nad Labem se opravovaly již v minulosti. Letos se dočkají rozsáhlých a též velice finančně náročných stavebních úprav i nebytové prostory v těchto panelácích. Snad úpravy za více než 5,5 milionu korun přispějí k tomu, aby nebytové prostory mohly být využívány smysluplněji.

Před časem vypsala Rada města na tuto akci výběrové řízení, jednalo se o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Na poptávku z neveřejného seznamu firem rady města reagovaly celkem tři firmy, ale jedna z nich nesplnila požadované podmínky a ze soutěže musela být vyřazena.

Hodnotící komise tak posuzovala pouze dvě nabídky. Tu nižší zaslala firma

Stavby Dlouhý s.r.o. z Borku, která nabídla, že práce provede za 5.695.498 Kč. Druhá firma zaslala nabídku o něco vyšší, a proto měla smůlu, vybrána nebyla. Nabídla cenu 5.810.342 korun.

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Dlouhý a uložila vedoucímu OÚRPP

P. Havlíčkovi předložit smlouvu starostovi města k podpisu. Práce na nebytových prostorách zmiňovaných domů by měly proběhnout ještě v letošním roce.

Zápis z jednání rady města již blíže nespecifikuje o jakou stavební úpravu vlastně jde, ale ani rozsah prací a účel, kvůli kterému město tak vysokou částku investuje. Zápis o tom prostě mlčí, ani jediné slovo.

Domnívám se, že občan, který se o dění ve městě zajímá, má právo vědět, za co se peníze z městského rozpočtu, do kterého významně přispívá svými daněmi, utratí, co se vybuduje

a jak je to důležité a jaký z nemalé investice bude mít město, a tím pádem i občané, užitek. Proto by měly všechny zápisy z jednání rady města tyto informace obsahovat. Bohužel se tak již po celá léta neděje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.