Město očima nezávislého člověka

Do obnovy zámku se investuje další milion a půl

10.09.2014 14:29

Před časem vypsala rada města poptávkové řízení na akci „Celková obnova 2. patra  západního křídla zámku – oprava podlah, oken a dveří.“ Město, konkrétně rada města, obeslala výzvou k podání cenových nabídek tři firmy z neveřejného seznamu firem rady města, a to: Stavby Dlouhý s.r.o. z Borku – provozovna Zápská, Brandýs n./L., Z-projekt s.r.o. Zápy a Oldřich Komourous, Stará Boleslav.

Hodnotící komise ve složení: Milan Mareš, Jiří Polák, a Pavel Havlíček, vyhodnotila došlé nabídky a zjistila, že nejnižší nabídku ceny za obnovu podlah, oken a dveří ve 2. patře západního křídla zámku, zaslala společnost Z-projekt s.r.o. Zápy, a to cenu ve výši 1.423.681 Kč včetně 21 % DPH. Zdali se budou za tuto uvedenou cenu provádět ještě další práce, nežli jaké byly oznámeny v zápisu, není známo.

Zápis z jednání rady města pouze uvedl, že do data 25. 9. 2014 by měla být starostovi města předložena k podpisu smlouva s touto společností. Nebylo oznámeno ani datum započetí prací, takže se lze domnívat, že by práce na zámku měly započít okamžitě po podpisu smlouvy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.