Město očima nezávislého člověka

Do sklepa tečou splašky, je špatná kanalizace

20.12.2012 11:18

Společenství vlastníků jednotek Na Vinici, zastoupené Jiřím Vojtou, se obrátilo na vedení města s problémem opakovaného vnikání splaškového odpadu do sklepa domu čp. 1733.

V letech 1990 až 1995 byla sice provedena oprava kanalizační přípojky v tomto domě, protože se závada objevovala již  tehdy, ale ani po opravě se situace nezlepšila. Vlastníci bytů poté sami provedli opravy a čištění ležaté kanalizace a výměnu čistících kusů, ale problém to neodstranilo.

Správa VaK Stavokomplet proto provedl kamerovou prohlídku přípojky, a ta zjistila, že přípojka je v protispádu, čímž dochází k jejímu přeplňování a vytékání splašků do sklepa domu. Obyvatelům a majitelům bytových jednotek to činí velké potíže.

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města zařadit do plánu oprav na rok 2013 i tuto opravu kanalizační přípojky s tím, že vlastníci bytů se budou podílet polovinou ceny za opravu přípojky. Předpokládaná cena je 150 tisíc Kč bez DPH.

Vlastníci bytových jednotek tak budou muset ze svých prostředků hradit špatně odvedenou práci, kterou pro město prováděla v devadesátých letech firma, neboť v té době dům i přípojku vlastnilo město. Bylo by zajímavé zjistit, která firma v té době tuto odfláknutou opravu přípojky prováděla a proč vůbec město toto dílo převzalo, stejně jako by bylo velice zajímavé  vědět, kolik za opravu kanalizační přípojky město tehdy zaplatilo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.