Město očima nezávislého člověka

Do voleb jde třináct stran a hnutí

26.08.2014 13:46

Letošních komunálních voleb v našem městě se zúčastní nebývalý počet subjektů, hned třináct. A to se ještě čekalo, že přibude čtrnáctý, hnutí ANO. Jenomže u tohoto hnutí, spíše politické firmy, se nejedná o hnutí z vůle občanů, kteří by chtěli změnu na naší politické scéně, jak ve městě, tak ve státě, ale o čistě politickou firmu a výtah k moci. Hnutí, které autoritativně řídí jediný muž, který poskytoval a poskytuje peníze, Andrej Babiš. A byl to právě on, který do masmédií prohlásil, že do komunálních a části senátních voleb nepustí nikoho, kdo by eventuálním neúspěchem ve volbách mohl ohrozit jeho vyhřívání se na výsluní preferenčních průzkumů. I stalo se, že právě u nás, byť se vědělo, že ANO ve městě vzniklo, Babiš svolení ke kandidatuře jeho dítka, ale i výtahu k moci a dalším penězům, nedal a ANO se na volebních lístcích neobjeví. Zdali to bylo nekvalitními kandidáty nebo programem, se neví.

Vezměme si zatím, než budou známy oficiální kandidátky se všemi jmény, do hledáčku hnutí a strany, které se voleb zúčastní.

Nezávislí 2014 – Lídrem je Ivana Osuská. O tomto béčku ODS jsem už informoval podrobněji. ODS, vědoma si toho, že jí zřejmě letos, úplně poprvé, pšenka až tak nepokvete, vsadila před kvalitou kandidátů na kvantitu a objevilo se toto hnutí. Jak už bylo napsáno, Ivana Osuská, ač je to příjemná paní, v zastupitelstvu byla neznatelná. Pouze poslušně naprosto vždy zvedala ruku. O co se u tohoto hnutí jedná, je proto naprosto zřejmé, prosadit zájmy ODS a umožnit jí, spolu se spřízněnou stranou stejného smýšlení, na další čtyři roky ovládat město a především jeho rozpočet.

Odpovědnost a komunikace (OK) – Lídrem je Michal Marec. Až na pokus, kdy chtěl od města za pakatel koupit Probošťák, se za celé volební období o dění ve městě nezajímal a na jednání zastupitelstva nebyl. Naskýtá se proto otázka, jak může znát a odpovědně rozhodovat o městě, když se o problematiku města nikdy předtím nezajímal? Nejde toto hnutí do politiky jenom proto, aby se dostalo k informacím a městským penězům? Je to však na zvážení každého voliče.

Naše dvojměstí – Lídrem je Zdeněk Adámek. Toto hnutí disponuje, jako jediné ze všech, jmény, která byla v minulém volebním období vidět a při zasedáních slyšet. S názory tohoto hnutí může slušný člověk souhlasit a osobně věřím, že se do zastupitelstva ti nejlepší dostanou.

Volba pro město – Lídrem je Jindřich Bursík. Je to jakési podivné hnutí, jeho lídr sháněl hlasy pro své původní hnutí Sousedé, ale nepodařilo se, a tak zřejmě využil tohoto názvu. Faktem je, že lídr hnutí se o život ve městě zajímal, na zastupitelstva chodil, ovšem otázkou zůstává, zdali to vše nebylo proto, že od města získával nezanedbatelné zakázky. O tomto hnutí se v kuloárech hovoří jako o céčku ODS.

Podpora občanů – Lídrem je armádní generál, bývalý ministr obrany Nečasovy vlády, která byla nejhorší vládou v historii, a to již od roku 1918. Je naprosto zřejmé, že jako vysoký vojenský činitel, ale i jako ministr vlády republiky, neměl, ani nemohl mít přehled o problematice města. Dalším otazníkem je, zdali by po eventuálním zvolení do zastupitelstva vydržel, vždyť prezident Zeman by jej, jak nedávno prohlásil, rád viděl ve funkci ministra obrany i v Sobotkově vládě.

PRO Sport a zdraví – Lídrem je Tomáš Nekola. Další hnutí, které má smysl a domnívám se, že na naší městské politické scéně zatím chybělo. Sport, především sport mladých je velice důležitým aspektem i v boji proti stále více bujícímu obchodu s drogami, který ovládá již delší dobu město, a věřím, že i toto hnutí uspěje.

Sdružení nestraníků – Lídrem je Pavel Bíma. Domnívám se, že v tomto hnutí bude mnoho jmen spojených s brandýskou částí sociální demokracie, která se před lety trhla a založila svou trucorganizaci. Při primárních volbách, ve kterých se rozhodovalo o jménech na kandidátce z obou organizací, tato jména neuspěla, a proto vzniklo toto hnutí. Je otázkou, zdali Pavel Bíma již řady socdem opustil či nikoliv.

Voleb se též, jak jinak, zúčastní i všechny tradiční politické strany. Takže se na ně podíváme.

ODS – Lídrem je samozřejmě starosta města Ondřej Přenosil. Od této strany nelze očekávat, že by její městští členové překročili vlastní stín, nastavený již nechvalně známým Petrem Tluchořem. Klientelismus, utajování všeho, co jde, nekomunikovanost, to vše jsou známé atributy této skomírající strany. Jiná by nebyla ani v příštích čtyřech letech.

TOP 09 – Lídrem je poslankyně Nina Nováková. I tato strana za dobu působení ve vedení města odkryla své ledví. Platí o ní totéž, co u sesterské ODS, navíc její působnost zcela jasně dokumentuje vyjádření jejího místostarosty a bývalého generála Nekvasila, který po minulých volbách prohlásil: „Nešel jsem do komunální politiky, abych byl nakonec v opozici.“ Tato slova, a mohu to odpřisáhnout, neboť jsem byl jejich přímým svědkem, prohlásil zpočátku minulého volebního období, kdy byla TOP 09 ještě mimo vládní koalici ve městě. Ani tato strana, s minimálním počtem členů a působící jen jako výtah k moci, by se nezměnila.

KSČM – Lídrem je Zdeňka Hajleková. Tato strana již řadu let působí na městské scéně poněkud rozporuplně. Na jedné straně obě její současné zastupitelky hájí pozice opozice a na straně druhé, při obdobně pro opozici nepřijatelných návrzích koalice, hlasují s koalicí. Pokud by se budoucí zastupitelé opravdu přihlásili k levicovému zaměření stranického vedení, mohli by se zařadit mezi slušné, cílevědomé a především čestné zastupitele, kteří by hájili zájmy obce a obyvatel.

KU-ČSL- Lídrem je Markéta Blahníková. Tato, kdysi velice silná strana, počátkem devadesátých let, ztratila své tehdejší silné osobnosti. Poté ji ovládli mocichtiví převlékači kabátů a například lídryně této strany několikrát ve volbách neuspěla. Po zkušenostech s publikacemi některých představitelů této strany se obávám, že by se připojila ke směru, který opakovaně hlásá, tedy k pravici, u nás reprezentované ODS a TOP 09.

Dělnická strana – Lídrem je Svatopluk Černý.  Jak sám o sobě prohlašuje je stínovým ministrem vnitra a ještě jednoho ministerstva, ale již si nepamatuji, kterého. Osobně se nedomnívám, že osloví tolik voličů, aby se do zastupitelstva dostala.

ČSSD – Lídrem je poslanec Stanislav Huml. Vzhledem k faktu, že jsem též členem této strany a kandidátem do zastupitelstva, veškerého komentování se zdržím. Nechť si o působení jak současných zastupitelů za tuto stranu, ale i ostatních členů strany ve veřejném životě udělá každý volič představu sám.

Závěrem ještě jeden poznatek. Každá z kandidujících politických stran je jasně a zřetelně čitelná. Je nemožné, aby členové pravicové strany hlasovali pro sociální programy a naopak, aby členové levicových stran odsouhlasili někdy zbytečné zdražování služeb pro obyvatele. Za každou z kandidujících politických stran je znát její směr a cíle.

U občanských hnutí tomu je naprosto jinak. Nikdo z občanů nemůže vědět, kam a na jakou stranu se eventuální zastupitelé obrátí a co budou prosazovat. Nejen proto, že mnoho z nich zná jenom úzká skupina přátel těchto kandidátů, ale především proto, že s nimi občané nemají žádnou zkušenost. V současné době je módou odsuzovat politické strany. Není divu, dělají vše proto, aby se o nich toto mínění ještě rozšířilo, ale na příkladu někdejších VV bylo jasně vidět, kam až se může odklonit nejen nová strany, ale především hnutí, které nemá žádná pravidla.

Příště, až budou známy všechna jména na všech kandidátkách, se zamyslím nad těmi jmény, které znám.

Vladimír Kapal

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.