Město očima nezávislého člověka

DOBRÁ ZPRÁVA?

16.01.2013 18:13

Pro nás občany asi ne. Městské listy nám oznámily, že zastupitelstvo schválilo vyhlášku o odpadech která stanovuje novou cenu. A to 660 Kč za osobu a rok.

Po sametu se téměř každý půlrok dozvídáme co se zase zdražuje. Opakem jsou platy poslanců, soudců i manažerů.Otevřeli jsme se světu a vyměnili vedení. Takže vše podle zásluhy.

Co s odpady.Třídit a snažit se jich moc  zbytečně nevytvářet. Za co opravdu platíme? Prosazoval jsem, a podařilo se, aby občan platil za tolik odpadu, kolik si nechal odvézt!  Byly zavedeny známky na popelnice, které sdělovaly, že odvoz je uhrazen. Město tedy platilo firmě za skutečné množství odvezeného odpadu. Nyní platíme dle úvahy stanovitele ceny. Doufám, pokud se po volbách změní vedení města, že bychom měli od občanů chtít peníze za skutečně poskytnutou službu. Nikoliv za nekontrolovaný výkaz služeb.

Jsme v domácnosti dva. Jednu popelnici  dáváme k vývozu 1x za 14 dnů. Někdy i déle. V den vývozu sleduji, že některá domácnost dává k vývozu jednu popelnici na jednu osobu každý týden. Ale platíme stejně.

Jako předseda kontrolního výboru jsem požádal o povolení ke kontrole průběhu sledování plnění případu Sběr komunálního opadu. Kontrolní výbor zjistil , že město nikdy neprovedlo ani namátkovou kontrolu množství skutečně odváženého odpadu, a to zprůměrováním kontrolních vážení. Město sdělilo že proplácí faktury dle předložených výkazů o uložení odpadu na skládce. Jakousi zajímavostí je, že ten, kdo odpady odvážel, tak je také ukládal na své skládce. Takže sám sobě potvrzoval uložené množství! 

Problematiku svozu odpadu měl  a asi i má odbor ŽP kde je osoba, která způsobem nesplňujícím podmínky soutěže zajistila tuto službu.

Pan starosta sděluje, že odpadu přibývá. Nevím zda mu věřit. Nevím, zda přibývá množství za osobu nebo za město. Pokud za město je to jasné. Přibývá občanů. Ale ti si to platí. Že přibývá starostí s odpady,vodou, se stočným, dopravou je pochopitelné. A následně se zvyšují i úhrady!  Pan starosta a někteří další podporují developery. Ti odcházejí s miliony zisku a to záporné zůstává městu – nám občanům.

Občané v některých obcích neplatí za svoz odpadu . O výši poplatku u nás může rozhodnout většina zastupitelů. To je 11 členů zastupitelstva. Chtěl bych a možná i většina občanů,aby město a i já jsme platili za skutečnost,  kterou každý za sebe vytváříme.

Zastupitelé, vaše vyhláška  je dle mne špatná a nespravedlivá. Vytvořte jinou.

Ještě poznámka – Vedení je také kontrola. Nezapomeňte!    

A co vy občané, jak jste spokojeni?  Myslím, že tyto brandýské-noviny jsou vám k dispozici, můžete vyjádřit svůj názor.

 

F. Štecha

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.