Město očima nezávislého člověka

Dokončení revitalizace sídliště Na Kloboučku se odsouvá

05.04.2013 12:36

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města schválit Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo na stavební akci Revitalizace sídliště Na Kloboučku ve Staré Boleslavi, etapa II. s firmou T.A.Q. s.r.o.

Dle článku 4.2.4. uvedené smlouvy se posouvá ve smlouvě uvedený termín dokončení stavebních prací z 31.3.2013 na datum 13.7.2013. Termín dokončení stavby byl prodloužen o dobu, kdy musela být stavba přerušena, a to od dne 7.12.2012 do dne 24.3.2013 z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek.

Cena za provedenou práci se nemění. Rada města posunutí dokončení prací na sídlišti Na Kloboučku dodatek schválila a uložila starostovi města Ondřeji Přenosilovi dodatek podepsat nejpozději do data 30.3.2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.