Město očima nezávislého člověka

Dokončení ulice v okolí Plantáže se odsouvá

20.10.2012 12:14

Místostarosta Jiří Nekvasil seznámil radu města s tím, že Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil RM návrh na uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě se zhotovitelem prací – firmou Robert Dlouhý se sídlem v Borku ke Smlouvě o dílo a k Dodatku č. 1 ze dne 29.10.2010 a k Dodatku č. 2 ze dne 27.6.2011 na realizaci akce Rekonstrukce a dopravní řešení komunikace Plantáž v Brandýse.

V posledním dodatku ke smlouvě se jedná o posun termínu dokončení tak zvané Etapy II. rekonstrukce ulice a okolí, který byl úvodně stanoven na datum 31.10.2012. Dodatek č. 3 tento termín posouvá až na datum 31.12.2013.

Důvodem tohoto prodloužení jsou probíhající práce na objektu Kočárovny. Stále probíhající práce na objektu by mohly poškodit již hotovou komunikaci u Kočárovny, a proto musely být práce na této komunikaci na čas zastaveny. Rozeběhnout by se měly až po dokončení rekonstrukce Kočárovny.

Rada města tento důvod prodloužení termínu dokončení Plantáže akceptovala a s dodatkem souhlasila. Termín dokončení ulice podél Kočárovny se tak posunul o více nežli rok, aniž by zhotoviteli hrozila jakákoliv sankce.

V tomto případě se s usnesení rady města ztotožňuji, neboť by bylo velice nehospodárné dokončovat ulici v termínu, aby se poté stále probíhajícími pracemi na Kočárovně zase dokončená ulice poškodila.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.