Město očima nezávislého člověka

Dopis čtenářky

16.10.2012 13:34

Když revitalizace znamená kolaps: případ brandýského náměstí

 

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi právě finišuje  „Revitalizace centra Brandýs nad Labem – obnova Masarykova náměstí“. Po více než čtyřech letech od uzavírky a přestavby mostů mezi Brandýsem a Starou Boleslaví místní občané doufali, že se konečně dočkají klidu.  Ten je však v nedohlednu.

Uzavírka brandýských mostů od roku 2008 komplikovala spojení nejen s polovinou dvojměstí, ale i s Prahou. Jelikož ve městě posledních několik let trvale žiji, a polovinu mého života mi bylo druhým domovem, mohu posoudit, že byla nutná. Jako bývalá radní a dlouholetá zastupitelka jedné z pražských městských částí si však dovoluji tvrdit, že při správné přípravě akce mohla být ukončena v původním termínu.

To samé platí o revitalizaci centra města. Akce měla být správně ukončena již loni. Místo toho si spolu s dalšími vlastníky a obyvateli domů na náměstí, přímo proti budově brandýské radnice, již přes dva roky užíváme nejen hluk, prach a otřesy ze stavby, ale současně také nekomunikativnost místních volených zástupců i pracovníků Městského úřadu.

Zatímco vlastníci musí předkládat k žádostem o stavební úpravy souhlas sousedů, město nic takového podle svého právního názoru při revitalizaci předložit nemuselo. Občany odkazuje na jakousi úřední desku a webové stránky, kdy nevyjádření se k tam vyvěšenému záměru je považováno za souhlas. Takové vnímání správních povinnosti a demokratických postupů není udržitelné, tím spíš v době řady nových možností a moderních způsobů komunikace.

Jelikož si město chtělo ulehčit práci a rozhodlo se nekonzultovat dotčené občany, došlo v případě brandýského náměstí k tomu, že byl v rámci jeho revitalizace v jeho nejvíce frekventované části (obchody a restaurace) odstraněn chodník. Namísto původního jasného vymezení chodníku, vjezdů do domu, silnice, kdy každý účastník provozu na náměstí věděl, jak se kde chovat, byl vytvořen chaos.

 Místo chodníku zde byla ustavena podle definice místních úředníků tzv. „pojezdová rampa a odstavná plocha pro chodce“. Ačkoli může znít takové označení komicky, dopady tohoto rozhodnutí rozhodně nejsou k smíchu. Občané musí chodit po pojezdové rampě, protože po nakloněné rovině v části nazývané „odstavná plocha pro chodce“ se jim chodí špatně. Občané s omezenou pohyblivostí nebo vozíčkáři se zde mohou  pohybovat pouze s vypětím všech sil. Jak celkem trefně glosovala jedna místní zastupitelka: mám pocit, že mám jednu nohu kratší.

Auta jedoucí po pojezdové rampě se musí vyhýbat lidem, cyklistům či malým dětem. A to nevíme, co zde natropí obyčejní popeláři.. Bude snad  město vlastníky nutit, aby popelnice stěhovali přes celé náměstí?  Přestože je situace zcela nepřehledná, místostarosta města Jiří Nekvasil, který má nyní akci na starosti k tomu řekl, že auta zde budou po spuštění plného provozu jezdit po pojezdové rampě obousměrně. Městské listy pak informují, že chodci zde budou mít přednost. Spolu s faktickým zúžením vozovky na náměstí nelze očekávat, že by zde doprava mohla fungovat  plynule.  Přitom šlo celé situaci jednoduše předejít pouhou konzultací vlastníků domů na zmíněné části náměstí.

Formální odstranění chodníku mimo jiné fakticky připravilo vlastníky domů o možnost vjezdu do nemovitostí a výjezdu z nich, neboť v důsledku odstranilo také samotné vjezdy. Došlo tak k nezákonnému omezení vlastnických práv majitelů, a také k vytvoření stavu obecného ohrožení osob, které se v těchto domech zdržují. Sanitka nebo hasičský vůz bude mít výrazný problém dostat se k postihnutým osobám včas. Podle úřadníků je již pozdě protestovat. Starosta Ondřej Přenosil na posledním zastupitelstvu deklaroval, že veškeré škody město zaplatí.

Na náměstí už je socha sv. Jana Nepomuckého, kašna s Golemem, jehož šém osvětluje radnici s hodinami, je instalováno nové osvětlení, lavičky, zasazeny stromky a osazeny záhonky kolem sochy světce. Jen silnice není hotová, doprava opět vázne a to přesto, že především její vyřešení zde občané potřebují. Od 21. října budou v obou směrech průjezdné všechny hlavní komunikace a vrátí se sem provoz všech autobusů – již dnes však doprava v centru kolabuje. Místo, abychom se radovali z nového náměstí, máme strach z událostí, které nastanou. Tohle město není pro nás, pro obyvatele.

JUDr. Monika Nejedlá

Tento dopis zaslala čtenářka Městským listům. Redakce na něj však naprosto nijak nereagovala.

V.Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.