Město očima nezávislého člověka

Dopis občana starostovi

23.11.2012 18:39

Vážený pane starosto,

jako občan tohoto města a klient naší nemocnice, stejně jako tisíce dalších občanů, se na Vás obracím s žádostí o maximálně razantní a operativní postup ve věci zachování nemocniční péče v našem městě. V takovém postupu Vás občané nepochybně podpoří.

Znepokojivé tiskové zprávy, informace z nemocnice a od občanů města mě vedou k přesvědčení, že nastalo akutní riziko ukončení provozu, v podstatě krizový stav.

Na krizový stav je nutno reagovat mimořádnými prostředky, a to v podstatě ihned, je zřejmé, že hrozí nebezpečí z prodlení a k nevratnému procesu. Ten je založen především na postupu asociace zdravotních pojišťoven, které pomocí svých ekonomických nástrojů omezují, v našem případě ruší, dostupnost zdravotní péče, za souhlasu ministerstva zdravotnictví. Poslední informace hovoří o tom, že pojišťovny chtějí proces vyjednávání nových smluv a tím i rozsah péče uzavřít do konce listopadu. K účinným krokům tedy zbývá týden, další kroky již mohou p roblém vyřešit jen těžko, možná vůbec.

Takovou situaci nelze připustit a je nutno aktivně vystoupit na obranu občanů města a jejich ústavního práva na zdravotní péči. Nemůže obstát tvrzení, že péče bude zachována v jiných zařízeních a město ve věci nemůže nic dělat, protože nemocnice je soukromá. To by bylo nepřijatelnou rezignací. 

Doporučuji následující postup:

1.      Z pozice Vašeho mandátu ihned svolat mimořádné jednání zastupitelstva, kde bude stanoven mandát pro krizový štáb a vyjednávací tým.

2.      Svolat operativní poradu starostů spádových obcí (Čelákovice, Kostelec a další).

3.    Vytvořit krizový štáb a do něj zapojit všechny osoby, které mohou objektivně prospět:

·     starostové spádových obcí nemocnice

·     krajský hejtman nebo jím zmocněná osoba

·     poslanci, senátoři regionu

·    jiné osoby s vlivem na problematiku.

 

4.      Provést právní analýzu stavu, zejména ústavnosti kroků asociace zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, požádat u soudu  ve spolupráci s nemocnicí o předběžné opatření vůči VZP a dalším pojišťovnám k uložení povinnosti zachovat standardní rozsah péče (proplácení výkonů) do vyřešení případu.  Jsem přesvědčen, že tak zásadní kroky k omezení („optimalizaci“) zdravot ní péče musí být řešeny zákonem, nikoliv opatřením pojišťoven s využitím smluvního nátlaku na nemocnice, s využitím výhody toho, kdo drží peníze. Takový mandát pojišťovny nemají!

5.      Provést korespondenci za město vůči pojišťovnám, ministerstvu zdravotnictví, předsedovi vlády a dalším vybraným subjektům (např. parlament, ombudsman, krajský hejtman.

6.      Určit vyjednávací tým k osobním jednáním se všemi, kteří mají na věc vliv (ředitel VZP, příslušný náměstek ministra zdravotnictví).

7.      Provést širokou medializaci věci, počínaje stránkami města, všemi dostupnými prostředky.

8.   Samozřejmostí jsou průběžná jednání s vedením kraje a nemocnice o dalším postupu.

 

Děkuji za případnou odpověď.
 

Vladimír Baumruk,  Královická 767, Brandýs nad Labem

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.