Město očima nezávislého člověka

Dopis zahrádkářů

31.10.2012 10:58

Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Masarykovo náměstí

1250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 

Věc: zrušení zahrádkářské osady Zápská

Vážení zastupitelé,

 

na základě jednání ze dne 1.9. 2012 se starostou Ing. Ondřejem Přenosilem a místostarostou Ing. Jiřím Nekvasilem, kteří nám oznámili záměr města respektive záměr firmy Qinn Invest s.r.o. na zrušení zahrádkářské osady Zápská vám sdělujeme níže uvedené.

Český zahrádkářský svaz  - ZO Brandýs nad Labem zásadně nesouhlasí se záměrem města o zrušení zahrádkářské osady Zápská. Kauza společnosti Qinn Invest s.r.o. spojená s výstavbou OC Kaufland se v našem městě datuje zhruba od roku 2006. Proti aktivitám této společnosti se v našem městě událo mnoho jednání, které vyvrcholilo veřejným projednáním záměru dne 9.1.2012. Chápeme snahu města o ukončení celé kauzy společným kompromisem, ale nerozumíme skutečnosti, proč by záměr společnosti Qinn Invest s.r.o. měl být realizován mimo jiné v místě zahrádkářské osady Zápská. Město, pokud by souhlasilo s uvedeným záměrem, jasně deklaruje, že preferuje obchodní činnost, výstavbu asfaltových ploch a lokální zhoršení životního prostředí nad zájmem ochrany životního prostředí a zájmem zachování zelených ploch na území města.

Vzhledem ke skutečnosti, že k naší zahrádkářské činnosti využíváme pronajaté pozemky od města, je nám jasné, že naše vyjednávací pozice je velmi oslabená, a proto žádáme o velmi svědomité a pečlivé zhodnocení celé situace, neboť rozhodujete jaký odkaz zde zanecháme našim dětem. Rozhodně vybudovat zahradu a dlouhodobě o ni pečovat dá mnohem více úsilí než-li jednorázově postavit OC, kterých na území města je již víc než dost. Mimo jiné jednotliví členové zahrádkářské osady se o pronajaté pozemky starají dlouhodobě a pečlivě a v neposlední řadě zde mají postavené zahradní domky. Všem zúčastněným Vámi navrhovaného zrušení osady Zápská vzniknou jednak hmotné újmy spojené s dlouhodobou péčí o pozemky, případné finanční náklady na demontáže a přesuny zahradních chatek. V neposlední řadě je zde několik seniorů, kteří velmi pečlivě a svědomitě pečují o pronajaté pozemky a mají tuto činnost spojenou s relaxací v příjemném prostředí zeleně, což přispívá k jejich kvalitě života. V případě zrušení této kolonie se dá předpokládat prudké zhoršení psychického a i fyzického stavu těchto jedinců. Závěrem uvádíme, že v lokalitě se nachází  prameniště kdysi využívané zámkem a následně i městem po několik století. Výstavba v lokalitě povede k nevratnému znehodnocení přírodních zdrojů a poškození životního prostředí.

Vzhledem k výše uvedenému, žádáme o detailní informování zástupců zahrádkářské osady Zápská na uvedených kontaktech o dalším vývoji v této záležitosti. Děkujeme. 

 

S pozdravem

předseda Českého zahrádkářského svazu – ZO Brandýs nad Labem Vladimír Kubinčiak

a za zástupce zahrádkářské osady Zápská:

Petr Pátek – tel.: 603 46 90 58, email: pepabran@seznam.cz

Ing. Jan Marek – tel.: 604 69 49 55, email: jan.marek@praha.eu

Otto Hawlik – tel.: 723 53 75 24, email: zdenahaw@seznam.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.