Město očima nezávislého člověka

Dopisy, určené zastupitelstvu, byly zadrženy

05.11.2013 14:00

Ve článku o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva jsem uvedl, že informace o tom, že i nájemníci již dříve zastupitelstvem odsouhlasených domů na sídlišti Na Kloboučku, požadovali na radě města snížení nesmyslně vysokých cen za byty, byla pro zastupitele naprostou novinkou.

Na tento článek reagoval občan z jednoho takto privatizovaného domu mailem na adresu uvedenou v Brandýských novinách. Uvedl, že nájemníci jsou pobouřeni tím, že zastupitelé nebyli vůbec informováni o jejich žádosti o snížení ceny.

„Každý dům jednotlivě zaslal odvolání proti ceně určené zastupitelstvu. Kde jsou tyto dopisy? Jednání s místostarostou probíhalo již od srpna a domnívali jsme se, že místostarosta Nekvasil je povinen informovat radu města a zastupitelstvo o podáních vzniklých při privatizaci. Záměr k privatizaci domů byl schválen zastupitelstvem, a proto mělo zastupitelstvo dostat informaci o odvolání nájemníků. Poslední odvolání určené zastupitelstvu bylo podáno dne 14.10.2013. Jak je tedy možné, že zastupitelstvo o odvolání proti ceně všech bytů ve všech domech vůbec nebylo informováno a ani jim nebylo předáno?“ Uváděl pisatel.

 Dále pak uvádí, jakým způsobem byly nejprve byty pronajímány novým nájemníkům, aniž by jim bylo sděleno, že se dům bude privatizovat, i když o tomto faktu museli úředníci vědět. Dále se v mailu uvádí, jakým způsobem byly provedeny nástavby u domů. Mimochodem, všechny nástavby na domech Na Kloboučku se privatizovat nesmějí, i nadále musejí zůstat v majetku města, neboť byly prořízeny za státní dotaci, takže se privatizují pouze původní spodní patra.

Při výstavbě nástaveb, byly zazděny všechny komíny v domech, i když byly původně před padesáti lety stavěny s lokálním vytápěním na pevná paliva. Každá domácnost topila kamny. Byty nebyly připojeny na plyn, takže nájemníci si ze svého museli hradit plynové vytápění, což stálo kolem sta tisíc korun. A to aniž by na plyn město přispělo byť jedinou korunou. Pokud by lidé plyn nepřipojili, museli by topit přímotopy, ale jejich provoz je pro nájemníky šíleně drahý.

Podle pisatele a nájemníků, kteří proti nesmyslně vysoké ceně všichni protestují, tato skutečnost vůbec nebyla v ceně bytu zahrnuta, plynové topení pouze bylo do ceny bytu započítáno. Dále se nájemníci domnívají, že vysoká cena bytů byla způsobena i tím, že odhadci stanovili vysokou základní cenu domu kvůli vybudovaným nástavbám, které aniž by byly součástí privatizace, ceny bytů vyšroubovaly opravdu až na nesmyslně vysokou úroveň.

Rada města, i vedení města, které nepředá dopis určený všem zastupitelům, ale zadrží jej a zatají, se dopouští přinejmenším pochybení ve vztahu k zákonu o obcích, nejedná-li se o trestný čin pozměňování či zadržování úřední listiny. Domnívám se totiž, že pokud byly dopisy předány na podatelně úřadu, tam byly orazítkovány, stávají se úřední listinou. Tato rada města se podobným způsobem chová již tři roky u vědomí, že má většinu jistou a nemůže ji nikdo odvolat, ale na případu Čelákovic jsme viděli, že se to stát může.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.