Město očima nezávislého člověka

Doplnila se počítačová licence pro město

05.09.2013 11:03

Odbor informační technologie není levnou záležitostí na žádném úřadě, počínaje například vládními úřady. Naše město není výjimkou. Navíc, většina zastupitelů, ale ani občanů, nemá natolik dostatečné znalosti o cenách počítačových produktů, aby mohla probíhat veřejná kontrola vynaložených prostředků.

Finanční odbor a odbor majetku města požádal radu města, v návaznosti na zabezpečení kompatibility aplikačního programového vybavení radnice, aby rada města odsouhlasila pořízení agendových počítačových systémů a jejich licencí od společnosti Vera s.r.o.

z Prahy 6. Jedná se o doplnění licencí ASW Vera.

Tato licence umožní ve finančních přehledech sledovat účelné a rozpočtové informace průběžně. Dále bude rozšířená licence ověřovat správnost bankovního účtu dodavatele pro jeho ekonomickou činnost – jde o tak zvaného nespolehlivého plátce. Laicky řečeno, systém bude sledovat neplatiče.

Další aspekt licence obsahuje konverzi parcel. Jedná se o nahrávání nových dat z evidence katastru nemovitostí z důvodu zařazování nových pozemků do majetku města a jejich evidenci. Dle rady města je proto nutné pořízení 30 kusů licencí prohlížečky Vera eGus Viewer, která bude sloužit prověřování údajů ze základního registru pro zaměstnance úřadu, kteří vykonávají své agendy mimo systém Vera. Například se jedná o odbor dopravy, vnitřní správy a další. Při instalaci systému toto úřad původně nepožadoval, ale nyní se ukázala jeho potřeba a nutnost.

Finanční plnění zakázky spočívá v jednorázových nákladech ve výši 32.390 Kč bez DPH a 12.000 Kč bez DPH za prohlížečku registrů, a to včetně sjednané slevy ve výši 60% z původní ceny. Náklady na rozšíření počítačových licencí tudíž činí 53.712 Kč s DPH.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.