Město očima nezávislého člověka

Doprava a parkování

15.11.2012 12:31

Nějak se nám ty městské komunikace zaplňují. Problémy je třeba určitě řešit. Ale ne přidělávat. Otázkou je, zda je někdo řeší nebo přidělává. Zkusme pohled běžného občana, neodborníka na dopravu..

Škola u kostela ve St. Boleslavi, původně „dívčí škola“ měla dva vchody. Po nějakém čase byl jeden, z ulice Komenského uzavřen. Následovala přestavba  a vznikl nový vchod z ulice Komenského. Byl zde zřízen retardér a ulice stanovena jako jednosměrná směre  k ulici

5. května. Důvod – bezpečnost žáků. Kdysi bylo možno od rohu školy jeti i vlevo k náměstí čímž byl snížen provoz kolem školy Toto bylo zrušeno. Nedávno někdo rozhodl, že ulice Jungmanova, před školou, bude jednosměrná.Bylo zde vyznačeno na  vozovce parkování a vjezdy se osadily dopravními značkami.

Asi to nebylo zadarmo.

Řešení přispělo k tomu,že dopravní prostředky odjíždějící z ulice Na Dolíku musí na ulici Boleslavská najíždět ulicí Komenského, čímž se zvýšila frekvence před vchodem školy Do ulice Boleslavská najíždějí vozidla ulicí Školní, kde je také škola a tím se zde zvýšil provoz.  Budou-li řešitelé následně  řešit snížení provozu i u této školy, mohou dopravu k náměstí zase přemístit dále od náměstí. A to do ulice Dr. Beneše. Ale tam je zase školka Takže namísto zjednodušení dopravy se můžeme dočkat její dalšího zhoršení a najetí dalších zbytečných kilometrů.

Nyní však jednosměrka v ulici Jungmanova u „dívčí školy“ byla zase zrušena, značky odstraněny a pruhy parkování zatřeny. Asi zase zadarmo

Nebo to snad řešitel platí ze svého ?!

Výjezd  z „Dolíka“ pro část vozidel odjíždějících směrem na Vestec nebo kasárna může být řešen navrácením jednosměrky spojující ulici Na Dolíku s ulicí Komenského. Tato tam byla než si občan do této jednosměrky umístil velké květníky se stromky a částečně zřídil předzahrádku. Pokud mu tento pozemek patří, tak se nedá moc dělat.V opačném případě je otázkou, proč tento stav? Na řešení tohoto výjezdu a uvedení do původního stavu jsem upozornil radnici již v roce 2008 Všichni, kteří vozidlem navštíví železářství Na Dolíku se musí vracet opět kolem školy.

A parkování. To již bylo v těchto novinách několikrát rozebíráno.. Můj názor, proč se  zvýšil počet parkujících aut je tento: zvýšil se počet občanů. A to v okrajových částech města. Nemají, pokud nechtějí jít pěšky nebo na kole, jinou možnost navštívit střed města. Časy, kdy po městě byly rozmístěny krámy jsou minulostí. To je důsledek. A Územní plán, který určil další pozemky k zástavbě! Co vám to občané přineslo? Developerům milionové zisky! A městu další náklady (O tom až jindy)

Budu se opakovat. Již za starostování pana Procházky jsem doporučoval vypsání dotazu – referenda s otázkou „Jak velké – počtem obyvatel -  chcete mít naše město? S tím, že město stručně sdělí občanům co zvýšení přinese. A to plus i mínus. Podle výsledků přání občanů pak zadat řešení územního plánu!  Řeší se většinou  přání developerů.

Sledujme, kdo nám na radnici tuto situaci vytváří. Protože se zapomíná, doporučuji Brandýským-novinám.cz zveřejnit seznam zastupitelů, jejich funkce a kterou stranu nebo sdružení zastupují. Máme možnost, pokud nejsme lhostejní, v příštích volbách správně ocenit své zastupitele.

F. Štecha

 

Jen malé vysvětlení

Zastupitelstvo, vzešlé z voleb roku 2010, otázku velikosti města řešilo, a to v době plánovaného vzniku zcela nového územního plánu. Byla mu položena otázka: Chcete mít město o 30 - 35 tisících obyvatel nebo maximálně 20 tisíc? Zastupitelstvo se tehdy, napříč politickým spektrem, shodlo na tom, že 20 tisíc obyvatel, vzhledem k možnostem občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti, plně postačuje.

Tuto otázku zastupitelstvo řešilo na pracovním zasedání, tedy bez přítomnosti veřejnosti. Samozřejmě nemohlo hlasovat, bylo by to stejně neplatné vzhledem ke znění zákona o obcích (128/2000 Sb.). Přesto zadalo zhotovitelům, územního plánu úkol, vypracovat oba návrhy územního plánu, a to jeden s 20 tisíci a druhý s 35 tisíci obyvatel.

Po jejich předložení pak zastupitelstvo, to už bylo na veřejném zasedání, zastupitelé odhlasovali menší počet obyvatel a podle tohoto usnesení se územní plán zpracovává.

Nebylo tudíž žádné referendum, rozhodli zastupitelé a podle mne rozhodli správně, na 30 tisíc obyvatel nemá město přece jenom tolik prostoru.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.