Město očima nezávislého člověka

Dotace jsou mnohdy na nesmyslné projekty

16.05.2013 15:09

Před nějakým časem jsem v několika článcích informoval čtenáře o tom, že město požádalo, a pravděpodobně již i dostalo, dotaci na zřízení protipovodňového varovného systému, Výše dotace by se měla pohybovat kolem šesti milionů korun, ale část nákladů bude muset město hradit ze svého rozpočtu.

Tento varovný protipovodňový systém je sice v souladu s platnou legislativou, ale zdá se být naprosto zbytečným. Posuďte sami, stejně jako to učinil někdejší zastupitel a radní Petr Šilar, který se nad takto vynaloženými prostředky též pozastavil. Obrátil se proto s dotazem na odpovědného pracovníka ROP Středočeského kraje.

Píše: „Je již pravděpodobně schválena dotace, uvádí se něco kolem šesti milionů korun, na zřízení protipovodňového varovného systému.  Kam se mám obrátit v souvislosti s tímto projektem, abych se dozvěděl důvod, proč se musí peníze vynakládat?  Zvláště při situaci, že povodně se na Labi pravidelně opakují každých několik let, a to bez vážných škod na veřejném či soukromém majetku na území města, protože město je historicky umístěno nad povodňovou úrovní a nad Polabskou rovinou. (jedná se o Brandýs) a dále za situace, kdy Povodí Labe a Český hydrometeorologický ústav na brandýském jezu provozuje vlastní varovný systém.

Informovaní občané města se podivují nad tím, jak takováto dotace vůbec může být poskytnuta. Podle občanů města, kteří tuto problematiku sledují, se jedná o marně vynaložené prostředky. Byl vůbec tento projekt nějak oponován nebo zkoumána jeho účinnost?“

Pavel Tesař z ROP Středočeského kraje odpověděl, že tato dotace nebyla poskytnuta ROP a tudíž by Petr Šilar měl svůj dotaz směřovat ne vedení kraje, neboť o této dotaci nemá žádné povědomí.

Podobně nesmyslných dotací z evropských peněz je však daleko víc. Zatímco se dotace nesmějí použít a nejsou přidělovány například na budování nových komunikací na území města, kde se snad po století jezdí jen po udusané zemině plné děr, takže se cesty podobají spíše tankodromu, na budování cyklostezek a dalších staveb, které pro všechny občany nejsou až tak životně důležité, peníze jsou. A ne malé.

Při podobných akcích, jakou je budování nesmírně drahého protipovodňového systému, nota bene, když už jeden na území města funguje, je nejhorším faktem, že při neustále se snižujících financích pro město, na podobné projekty se v rozpočtu města peníze najít musejí.

Zdali se Petr Šilar obrátí na další instituce ohledně budování varovného systému se uvidí. Pokud ano a dá vědět, informace se zde zcela určitě objeví.

Protipovodňový varovný systém tedy budeme mít a můžeme klidně spát. Pokud by přišla opět tisíciletá voda a zaplavila část Staré Boleslavi a Brandýsa, věděli bychom o tom v předstihu. A to je tak vše, co bychom mohli dělat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.