Město očima nezávislého člověka

Dotace na zbytečný projekt

10.01.2014 13:06

Usnesení Evropské komise, že po roce 2015 přestane poskytovat dotace na investiční akce, tak zvané tvrdé dotace a bude je poskytovat pouze na neinvestiční akce, tak zvané měkké dotace, se začíná naplňovat již v letošním roce.

Svědčí o tom i žádost města o poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Realizace prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2014.“ Cílem tohoto projektu je podpora v prorodinné oblasti, jež je prioritou střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města v období let 2013 až 2018.

Jedná se o podporu těchto aktivit:

1/ Vytvoření úřadu Family Point pro celé rodiny, tedy i s dětmi, ale i pro budoucí rodiče, seniory, nezaměstnané, pro rodiny se zdravotně postiženým členem, včetně informačního, poradenského a mezigeneračního centra.

2/ Rozšíření poradenských aktivit pro rodiny s dětmi.

3/ Zvýšení nabídky přístupných sportovních ploch pro děti a mládež pomocí cíleného sběru námětů a zajištění vícenákladových a multifunkčních herních a sportovních prvků.

4/ Podpora informovanosti rodin o pestrosti aktivit ve městě v prorodinné oblasti, volnočasových, sportovních činností a sociálních aktivitách ve městě.

V případě úspěchu žádosti, by dotace měla činit 1,5 milionu korun na rok 2014. Dle místostarostky Novákové, aktivity, udržitelné po dobu tří let po ukončení dotace jsou tyto: Skládací kalendář, zaměstnanci Family Pointu a informačního a poradenského centra a podpory jednorázových akcí.  Především by však dotace měla být využita na pokrytí nákladů pro Family Point, nejen na mzdy zaměstnanců, ale i na elektřinu či internet a podobné náklady.

Rada města na zasedání dne 17. 12. 2013, protože zastupitelé až dne 9. 1. 2014 obdrželi z tohoto jednání rady města zápis, schválila podání žádosti o poskytnutí dotace a pověřila místostarostku Novákovou zajistit splnění této žádosti. Samozřejmě, že i při získání dotace by se město určitým procentem muselo na úhradě tohoto projektu podílet.

Za minulého režimu jsme vyčítali straně a vládě, že se nás snažila dirigovat v životě různými opatřeními a zákony od narození až do smrti a nedávala nám příliš prostoru. Většina národa si však stejně dělala to, co chtěla. EU však jde v ovládání a manipulaci s lidmi ještě dále. Vznikla celá řada zákonů omezující svobodu občana, ty, na které jsme nadávali, mnohem více přitvrdily a navíc by nám podobnými projekty EU chtěla nařizovat a nutit nás do toho, abychom trávili volný čas podle jimi narýsovaných plánů.

A tak tisíce bruselských úředníků vymýšlí nesmysly, připravují dotace, jako nástroj k donucení tyto nesmysly realizovat a my, jako ovce, ještě tleskáme, že nám EU na dotacích poskytne nějakou tu miliardu. A přitom většina populace ani netuší, jak vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, že ČR každý rok odvádí do pokladny EU 200 miliard korun. A právě z našich peněz, vyrvaných nesmyslně vysokými a neopodstatněnými cenami všeho možného, jedněmi z nejvyšších daní v Evropě, se poté peníze vyhazují na podobné nesmysly, jako je zmiňovaný projekt.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.