Město očima nezávislého člověka

Dotaz čtenáře

08.09.2012 11:54

Dobrý den,

chtěl bych vám poděkovat za zveřejnění informace o možné nové školce ve Staré Boleslavi. Zároveň bych se chtěl zeptat, kde je možné získat aktuální informace (nikde jsem je nenašel) o vývoji a v jakém časovém horizontu je možné otevření nové školky očekávat.

Pavel Pecka

 

Pane Pecko, veškeré informace o školství má na starosti místostarostka Nina Nováková. Takže právě u ní byste se měl ptát.

Dle zápisu z jednání rady města však vyplynuly  další a nové informace.

Místostarostka Nina Nováková seznámila radu města při jejím jednání dne 29.8.2012 se zprávou o posouzení nabídek na pronájem nebytových prostor v domě ve Staré Boleslavi, ulice M. Švabinského čp. 731, kde by mělo vzniknout zařízení pro předškolní děti typu „dětského klubu“, „mateřského centra“ nebo „dětské skupiny“.

Podle zadání byl pronájem stanoven na jeden rok. Zařízení bude poskytovat celodenní péči o děti předškolního věku s trvalým pobytem ve městě. V termínu zveřejnění poptávky, to je do data 21.8., byly městu doručeny dvě nabídky, a to od Rodinný klub Klíček o.s., Lázeňská 708/39, Stará Boleslav a Rodinné centrum Motýlek o.s. Zdeňka Fibicha čp 1522, též z našeho města.

Hodnotící komise ve složení: Ivana Osuská, Jaroslava Mašínová, Anna Rytířová – Veselá, Klára Jurčíková a Nina Nováková rozhodla, že doporučí radě města uzavření nájemní smlouvy v uvedeném domu s Rodinným klubem Klíček o.s. Rada města toto doporučení hodnotící komise přijala a uložila vedoucí odboru majetku města Fišerové předložit starostovi města k podpisu nájemní smlouvu do data 30.9.

Dříve než začne nové předškolní zařízení fungovat a začít nabírat děti, musejí být dokončeny nezbytné opravy zmiňovaných nebytových prostor. Kdy tyto opravy skončí a zařízení bude moci být uvedeno do provozu novým nájemcem, zpráva z jednání rady města neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.