Město očima nezávislého člověka

Dotaz čtenáře

29.11.2012 11:56

Dobrý den,

protože mám výhrady k obsahu a kvalitě vydaného Nařízení č. 3/2012 a nově již i č. 4/2012, prosím o odpovědi k následujícím dotazům.

1) Zaslala obec? viz: ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, věta druhá -  Obec zašle nařízení  neprodleně po  dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.

Nařízení zjevně reguluje problematiku, která je již předmětem zákonné úpravy - odstavování "vraků", znečišťování MK, ukládá povinnosti nad rámec zákonného zmocnění.

Účastníci silničního provozu jsou povinni řídit se mj. i dopravními značkami. Ty "naše" IP 13c nejsou doplněny o symbol, znázorňující osobní automobil a způsob vyznačeného směru stání, který bývá a je umístěn nad symbolem znázorňující parkovací automat. Na místo toho je nařízení "zapleveleno" zákazy, kdo nesmí na těchto místech stát. Nelze předpokládat, že návštěvníci města budou studovat toto nařízení.

2) Podél průtahové komunikace, silnice č. II/101 (ulice P. Jilemnického), jejímiž vlastníkem je Stř. kraj, jsou zřízena placená stání. Z náhledu do KN v digitalizované podobě nelze u všech těchto stání seznat, že vlastníkem pozemku je obec. Lze prokazatelně doložit prostřednictvím pasportu místních komunikací (MK), že obec je vlastníkem těchto samostatných MK, na kterých jsou zřízena tato parkovací stání, budoucí smíšené zóny?

3) Revitalizace Masarykova náměstí byla spolufinancována prostřednictvím finančních prostředků  Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ). Z Nařízení vyplývá, že zpoplatnění se vztahuje i na místní komunikace na Masarykově náměstí. Nehrozí zřizovateli a provozovateli systému placeného stání (parkování) a příjemci dotace v jedné osobě v souvislosti s touto stávající a v případě zamýšleného pronajímání tržních míst (ekonomickou činností vytvářející příjmy) případné sankce, eventuálně krácení již schválené dotace? 

Děkuji předem za odpovědi, Jiří Jergl

Vážený pane Jergle,

O tom, zda město dodrželo ustanovení zákona a zaslalo neprodleně na kraj nařízení města o placeném parkování, opravdu nevím. Popravdě řečeno, tak důkladně jsem zákon nestudoval.

Vaše dotazy, protože se mi zdají velmi závažné, zašlu na Odbor dopravy Krajského úřadu a budu, coby zastupitel, požadovat odpověď. Doufám, že kraj již opět po volbách bude fungovat.

Co se týče ulice Petra Jilemnického, tak stejnou otázku jsem zaslal starostovi a jeho odpověď zveřejnil před nedávnem. O tom, zda byla pravdivá a odpovídala opravdu skutečnostem, jsem nepátral, protože se domnívám, že by starosta v odpovědi zastupiteli, nelhal. Totéž platí i v otázce parkovacích míst na Masarykově náměstí.

Ohledně využívání plochy náměstí na trhy, tak o tom informace nějaké mám. Zatím je plánováno, že by se tam měly konat tradiční Vánoční trhy, ale řeší se právě legislativa, která zakazuje komerční využití ploch vzniklých za podpory dotačních titulů. Zároveň se řeší, alespoň podle mých informací, i smluvní vztah města s pronájemcem náměstí, právě na konání trhů, neboť původní nájemní smlouva přesahovala období revitalizace a dokončení náměstí za pomoci dotace. Jakmile se dozvím, jak byla tato situace vyřešena, zveřejním to.

Domnívám se totiž, že trhy na náměstí celé město oživovaly, ve dnech jejich konání město, především náměstí, opravdu žilo. Pokud by se nepodařilo trhy na náměstí obnovit, dopadlo by brandýské náměstí  stejně jako staroboleslavské. V sobotu je tam pusto a prázdno, doslova mrtvo. Byly snahy o trhy i tam, ale nesetkaly se se zájmem kupujících, přece jenom staletá tradice má co do sebe.

Vladimír Kapal

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.