Město očima nezávislého člověka

Dotaz starostovi

15.07.2013 11:21

V roce 1990, v době kooptace do tehdejšího zastupitelstva, i když se to nazývalo jinak, jsme se v tehdejším vedení OF zabývali přebujelou úřednickou mašinérií na tehdejší radnici. Tehdy tam pracovalo 47 úředníků a nám se to zdálo příliš. Stejně tak jsme horovali, aby se zrušily úřední dny a hodiny a úředníci byli občanům města k dispozici každý den. Tvrdil jsem tehdy, že úředníci jsou na radnici pro občany a nikoliv, že zde jsou občané pro úředníky.

Pravda, tehdy se jednalo pouze o správu jednoho města. Šel čas a za první porevoluční roky se počet úředníků snížit nepodařilo. Tehdejší vedení města, po proniknutí do problematiky, již tehdy tvrdilo, že počet úředníků je odpovídající. Po zrušení okresů a ustanovení pověřených měst druhého typu, jakým je nyní i Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, tedy jakýchsi malých okresů, začal tabulkově počet nutných úředníků narůstat tím, že úřadu přibývalo povinností. Zároveň však začala bujet byrokracie takovou měrou, že se všechna povolení a všelijaké potřeby občanům tak ztížily, že prakticky moc úředníků dalece přesáhla jejich moc v předlistopadové době. Zase platí, a v daleko větší míře, že všemocný úředník může tak ovlivnit život občana ve městě, jak jen chce. A lidé opět před úředníky stojí v pozoru, uctivě mačkají ve vlhké dlani čepici a poníženě prosí o nějaké razítko či povolení.

Kolik stojí daňové poplatníky mzdy radničních úředníků si můžeme zjistit v rozpočtu města, už jsem o tom psal, a tak se nebudu opakovat, ale jsou to řádově desítky milionů korun ročně. Co však nevím, ani jako zastupitel města, je přesný počet zaměstnanců Městského úřadu – úředníků. A proto jsem oficiálně položil starostovi města přes jeho sekretariát několik dotazů. Zde jsou:

1/ Přesný počet zaměstnanců MěÚ, a to na všech pracovištích.

2/ Počet pracovníků MěÚ se smlouvou na dobu neurčitou a zároveň pobírajících starobní či jiný důchod nebo vojenskou výsluhu

3/ Počet statutárních zástupců města – volených zastupitelů – pobírajících k odměnám starobní či jiný důchod nebo vojenskou výsluhu.

Nejedná se mi o řadové zastupitele, o těch tyto informace mám k dispozici.

Prosím o odpověď v zákonné lhůtě, neboť dotazy kladu z pozice zastupitele města.

V.Kapal

Zastupitel města, ČSSD

Domnívám se totiž a jsem o tom přesvědčen, že lidé pobírající jakýkoliv důchod nebo vojenskou výsluhu by neměli být na pozicích města a placeni jako zaměstnanec, jehož mzda je jediným příjmem. Dále se domnívám, že důchodci či vojenští vysloužilci by měli vykonávat pouze funkci řadových zastupitelů, aby nezabírali místo lidem v produktivním věku nebo, pokud by vysoké funkce chtěli vykonávat, by se měli důchodů a výsluh vzdát.

Osobně bych, coby starobní důchodce, nikdy žádnou placenou funkci nepřijal, považoval bych to totiž za vysoce nemravné.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.