Město očima nezávislého člověka

Dotaz

31.08.2012 13:40

Dobrý den, pane Kapale.

V několika článcích jste upozorňoval na to, že radní Dašek není v radě za vaši stranu ČSSD, ale sám za sebe. Nerozumím tomu. Jestliže nebyl radní  Dašek nominován do rady města ČSSD, tak jak se tam dostal? A jestliže ho do rady nominovala ČSSD, tak jak je možné, že teď se najednou od jeho působení v radě distancujete? Jak tomu mají lidé ve městě rozumět?

Mohl byste mi to vysvětlit?

 

Dominik Suchý, Brandýs

 

Odpověď

Dobrý den, pane Suchý.

Máte pravdu, pro občany města je tato situace málo pochopitelná. Pokusím se vám ji vysvětlit.

Po komunálních volbách v roce 2010 vznikla ve městě vládnoucí koalice ODS, ČSSD, SNK. Za ČSSD byl nominován do funkce místostarosty Bohumil Javůrek a Josef Dašek byl za ČSSD nominován na funkci radního. Dalším místostarostou byl, dle koaliční dohody, odhlasován Milan Vávra za ODS a třetí místostarostkou, neuvolněnou, pak Ivana Peterová-Čierná.

Zhruba po roce „vládnutí“ této koalice nastal problém s místostarostou Vávrou a financováním výstavby tak zvané  serverovny, kdy bylo proplaceno podstatně více peněz, než byla provedena práce. Tuto agendu měl na starosti právě místostarosta Milan Vávra z ODS. V zastupitelstvu pak nastaly nechutné tahanice, které vyústily v odstoupení Milana Vávry z funkce místostarosty i z rady města. Po nekonečných jednáních se nakonec rozpadla i dosavadní koalice, byla odvolána i místostarostka za SNK Ivana Peterová - Čierná a vznikla fakticky koalice ODS a TOP 09. za tuto stranu byl odhlasován místostarosta Jiří Nekvasil, a místostarostka Nina Nováková. Byl odvolán i místostarosta Bohumil Javůrek.

 Ten již předtím měl problémy ve vlastní straně, když v radě města prosazoval jiné zájmy, než které mu ČSSD členskou schůzí doporučila. Roztržka vyústila v odchod několika členů ČSSD a založením trucorganizace ČSSD II. Tento stav trvá dosud.

Původní, a poměrně četnější, místní organizace ČSSD ve Staré Boleslavi, si po vlastním odstoupení Josefa Daška z předsednictví MO ČSSD  Stará Boleslav, zvolila nového předsedu, a to poslance Stanislava Humla. Zároveň ČSSD odešla do opozice a doporučila, a to několikrát, aby Josef Dašek zvážil své členství v radě města, neboť neustále hlasoval s koalicí, a to i v záležitostech, které ČSSD kritizovala a nesouhlasila s nimi.

Josef Dašek však na výzvy strany nereagoval, přestal docházet i na členské schůze a fakticky se od strany distancoval. Vzhledem k tomu, že Dašek hlasuje s koalicí, stejně jako naprosto stejný případ Procházka, který setrvává v radě města v rozporu se svou volební stranou SNK, která též odešla do opozice, má „vládnoucí“ koalice nyní i s těmito dvěma přeběhlíky dostatečný počet hlasů – dvanáct. To znamená, že není moci Josefa Daška z rady odvolat.

Na členských schůzích jsem již několikrát navrhoval, aby byl Josef Dašek ze strany vyloučen, neboť svými postoji a především hlasováním, opoziční straně škodí a uvádí občany města v omyl tím, že vystupuje v radě jako člen ČSSD.

Naposledy se tak stalo  v Městských listech, kde zaslal příspěvek jménem ČSSD.

Na příštím jednání členské základny ČSSD budu opět jeho vyloučení navrhovat, protože jsem osobně přesvědčen, že se místa v radě města nevzdá.

Zároveň ho ale koalice velice potřebuje, protože při eventuelní neúčasti jediného člena koalice na veřejných jednáních zastupitelstva, by koalice své návrhy neprosadila, chyběl by jim, pokud by Dašek z rady odešel, a hlasoval v souladu se stranou, právě ten jediný hlas. Z tohoto důvodu ho koalice doslova životně potřebuje.

Pokud by strana Josefa Daška vyloučila, a bylo by to podle mého názoru čestné a správné, pokud vystupuje proti straně, občané města by měli jasno, jak to vlastně je a nevznikaly by tyto nejasnosti.

ČSSD je v opozici, a to ve tvrdé opozici, a všichni její členové by se podle toho měli chovat a jednat.

Dalším problémem je truc ČSSD Bohumila Javůrka za předsednictví pana Veselého. Ten, podle zápisu z jednání a svědectví členů strany, při jeho přijetí do strany ještě v době, kdy byla jednotná, do ČSSD vstoupil proto, aby se lépe dostala jeho firma, jejímž majitel je bigotní odeesák, k dotačním penězům a firma by lépe mohla  budovat ve městě dětská hřiště. Předseda ČSSD II v zastupitelstvu není, ale jeho zájmy hájí především dva členové ČSSD II, Bohumil Javůrek a Pavel Bíma. Pravda, jsou záležitosti, při kterých se i tito dva členové zastupitelstva připojují k opozici, ale na druhé straně, jako například při uhrazení investic a zařízení kuchyně zámecké  restaurace původnímu nájemci, hlasoval Bohumil Javůrek pro odkoupení, tedy přesně stejně, jako hlasoval i Josef Dašek. Zbytek opozice, a to i z SNK, ale i dva další členové zastupitelstva za ČSSD, hlasovali proti tomuto vyhazování peněz.

Naprosto stejný postup byl i při hlasování o odkoupení Houštky za pět milionů korun a zaplacení dalších 300 tisíc realitní kanceláři. I v tomto případě hlasoval Josef Dašek stejně jako Bohumil Javůrek, tedy pro nákup naprosto zbytečného areálu v době, kdy město má nedostatek financí třeba na opravy silnic a kanalizace.

Tak to tedy je  s tím, že Josef Dašek je stále v radě města jako člen ČSSD, i když mandát strany nemá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.