Město očima nezávislého člověka

Dozor investora bude stát téměř čtvrt milionu

25.05.2012 12:14

Odbor Územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na uzavření mandátní smlouvy na činnost Autorského dozoru investora (ADI) pro akci „Modernizace autobusového terminálu Stará Boleslav“. 

Společnost ARCHA – inženýrská agentura a.s. Kolín, která zpracovávala pro tuto stavbu projektovou dokumentaci, svou činnost ke konci roku 2011 ukončila. Generální projektant na tuto akci, Jiří Hof, přešel do společnosti OBERMAYER ALBIS – STAVOPLAN spol. s r.o. Praha, a proto rada města souhlasila všemi hlasy přítomných radních s autorským dozorem nové firmy. 

Celková částka, kterou město za ADI vyplatí, činí dle navržené smlouvy 224.400 Kč včetně 20 % DPH. Tato činnost je však uznatelným nákladem získané dotace z ROP, NUTS2 Střední Čechy, takže by se měla hradit právě z této získané dotace. 

Součástí stavebních prací na autobusovém nádraží bude však nutné dopravní omezení v této oblasti, a to po celou dobu stavby. Dopravní omezení se bude především týkat ulice J. Truhláře, která by měla být po celé délce pouze jednosměrná. 

Se zhotovitelem díla, společností T.A.Q. s.r.o. byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu prodloužení doby kontroly postupů zadavatele práce na úřadu Regionální rady, region soudržnosti Střední Čechy. Výsledky této kontroly městu dorazily až dne 11. května, takže se dodatkem musel prodloužit jak termín zahájení prací, tak jeho dokončení. Původně se mělo začít s prací již 2. května, ale termín byl posunut termín zahájení stavby na den

11. května. To jen proto, aby veřejnost věděla, proč se zahájení stavby opozdilo oproti původnímu termínu. 

Datum ukončení díla a předání stavby městu bez vad a nedodělků bylo stanoveno na den

10. března 2013. Uvidíme, zdali se neobjeví, tak jako velmi často, další neočekávané překážky, zdali se stavba neprodraží a termín dokončení a předání městu se opět neposune. 

Stavbu budeme sledovat a průběžně čtenáře informovat včetně dokumentárních fotografií.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.