Město očima nezávislého člověka

Drahý byt se neprodal, zkouší se to znovu

09.10.2013 13:44

Podle informací z celostátních médií je v ČR v současnosti volných mnoho tisíc bytů. Příčina je naprosto zřejmá. Stále více lidí se propadá do kategorie chudiny, stále více lidí přichází o práci a tím i o možnost hradit neustále se zvyšující náklady jak na samotné bydlení, tak i na další povinné platby s bydlením spojené. Ať už se jedná o veškeré energie, vodné a stočné nebo o poplatky za odvoz popelnic, to vše se rok co rok zdražuje a v současné době jsou tyto služby za astronomicky vysoké ceny, až je to nemravné.

A stále více lidí přichází o práci, podle posledních údajů Úřadu práce vzrostl v měsíci září počet nezaměstnaných, registrovaných na Úřadu práce o 60 tisíc, takže celkový počet lidí bez práce dosahuje 600 tisíc lidí, a to je moc. Navíc se jedná o občany, kteří jsou ÚP registrováni, při dlouhodobější nezaměstnanosti jsou takoví občané z registrace vyškrtnuti, ponecháni napospas dávkám v hmotné nouzi, které poskytují radnice a do celkového počtu nezaměstnaných se nepočítají, takže čísla o celkovém počtu lidí bez práce jsou zavádějící.

A právě tito lidé jsou těmi, kteří nejsou schopni uplatit náklady na bydlení a o byty přicházejí, jsou vystěhováváni bez náhrady. Jejich volné byty se pak radnice snaží opět prodat, ale jen velice málo se tato snaha setkává s úspěchem. Lidé na ně prostě nemají.

Na posledním zasedání rady města se opět řešil prodej jednoho volného bytu. Jedná se o byt v čp 1722 v Zahradnické ulici v Brandýse a už jednou se rada města jej snažila prodat, jenomže do konce termínu k podávání nabídek se neobjevila nabídka ani jediná.

Jedná se o byt 3 + 1 o výměře 63,5 m2 včetně podílu na společných prostorech domu a pozemku pod ním. Byt se nabízel nejvyšší nabídce, nejméně však za 100 % ceny dle znaleckého posudku, což činilo 1.479.630 Kč. K tomu se však přičetla cena za znalecký posudek, takže se byt prodával za 1.483.130 Kč. K tomu se ovšem muselo přičíst i dlužné nájemné, což po konečnémvyúčtování nakonec činilo částku 199.182 Kč.

Nyní, když nikdo o byt neprojevil zájem, rada města cenu bytu snížila o 20 %, takže se nyní byt nabízí k prodeji za částku 1.186.504 Kč. Sleva tudíž činí 296.626 Kč. Ovšem cena dluhu na bytě se nesnížila, naopak, k částce téměř dvou set tisíc korun nebyly započítány poplatky za prodlení z placení.

Rada města záměr na prodej volného bytu vyvěsila a vyvěšení bude trvat do 20.10.2013 a uvidí se, zdali o byt někdo projeví zájem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.