Město očima nezávislého člověka

Dříve a nyní?

21.09.2012 17:22

Při zakládání „Městských novin“ (nyní TOK) jsem měl  představu, že tyto naše noviny umožní zastupitelům sdělovat své názory, vysvětlovat svá rozhodnutí a informovat o tom, co by chtěli pro občany udělat. Zpětně by občané vyjadřovali své názory na činnost zastupitelů a i jejich návrhy.

Takové malé průběžné referendum.

Avšak pouze jednou jsem, jako zastupitel, obdržel dopis hodnotící mé počínání zároveň s dotazem na podklady z radnice. Dopis byl bohužel anonymní, takže na něj nešlo přímo odpovědět. A i proto, že na vznesený dotaz jsem přes urgenci nedostal od tehdejšího starosty odpověď. Tomu neznámému pisateli  děkuji za hodnocení. Byla to morální pomoc pro mou další činnost.

Představa byla také o tom, aby nebylo vydávání novin směřováno pouze k vytváření zisku. Cena byla v roce 1997   2Kč.

Několikrát byl projeven zájem od firmy ZERA o získání těchto novin Po nějaké době došlo k tomuto převodu.

Pro porovnání stavu dříve a nyní si dovoluji zopakovat svůj článek z Městských novin ze srpna 1997, kterým jsem se loučil se čtenáři těchto novin.

„OHLÉDNUTÍ

Vážení čtenáři, končí jedna etapa Městských novin. Jak jste informováni na jiném místě, současný vydavatel předává jejich vydávání vydavateli novému. Chtěl bych připomenout původní úmysl zakladatelů Městských novin. Tím bylo zajistit vzájemnou komunikaci mezi občany a radnicí a zajistit informovanost občanů. Jak se to povedlo, můžete posoudit sami. Každý z nás je chybující. Od doby, kdy se v Městských novinách poukázalo na některé nedostatky zastupitelstva (možná i mylně) zájem o spolupráci přestal. Škoda, řešení není v urážení se, ale ve vzájemné diskuzi, ke které jsem několikrát vyzýval.

Dovolil jsem si u věcí, které zaváněly záhadností nebo nejasností, na ně poukázat, případně vyzvat k vysvětlení. Jak jste sami mohli zjistit, odpověď příslušných poslanců nebyla. Jednalo se o záležitosti týkající se nás všech a dokonce nás rada ke konkrétním dotazům vyzvala. Přesto nastalo chování mrtvého brouka ze strany radnice. Osobně to považuji za arogantní vůči občanům – voličům. Ale záleží na vás občanech, voličích a současně čtenářích Městských novin. Musíte si uvědomit, že město je VAŠE, peníze na jeho činnost jsou VAŠE. Poslanci se zavázali, že budou co nejlépe VAŠE město a finance spravovat. Někteří tak činí za úplatu, jiní bez úplaty, ale všichni dobrovolně. Vy musíte vyjadřovat souhlas či nesouhlas.

    Je udivující, že zvláště mladé lidi vůbec nezajímá, jak bude jejich město vypadat, za co a kolik budou muset v následujících letech platit.A ve velké míře to bohužel nezajímá ani nás starší, a to až do té doby, kdy dojde k realizaci a platbám. Ani poslanci cestou Městských novin nesondovali názory občanů, vhodné pro jejich rozhodování.

Osobně děkuji panu Temrovi (V.), že zajistil vydávání Městských novin, do dnešního dne snášel nevraživost za některé publikované články.

Jak budou vypadat Městské noviny po stránce provedení, cenové a obsahové v režii  nového vydavatele ukáží další čísla těchto novin. Věřím, že noviny zůstanou nezávislé a nový vydavatel umožní publikovat  články vyjadřující různé názory. Přeji mu zdar v jeho práci. Od vás, čtenářů jsem očekával více reakcí, ať už kladných či záporných na uváděná témata. Těch bylo bohužel velmi málo.V případě, že nechcete z ostychu nebo obav sami vznést dotaz nebo námět na městské záležitosti, zavolejte na můj telefon, nebo nechte vzkaz v v redakci.. Můžeme dohodnout další postup. Každý z nás můžeme přispět k dobrému chodu našeho města.

Nebuďme lhostejní “    

Tolik článek z roku 1997                                                

Kterým směrem a kam jsme pokročili? Myslím, že zdárně zaskakují internetové www.brandyske-noviny.cz                                                                            

 

František Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.