Město očima nezávislého člověka

Družinu místní firma opravovat nebude

28.05.2013 14:50

Dne 13.5 se sešla hodnotící komise ve složení P. Havlíček, M. Mareš aj. Polák, aby otevřela obálky s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Oprava střechy pavilonu družina ZŠ Na Výsluní.

Poptávkou bylo obesláno osm firem z utajovaného seznamu firem, který má rada města k dispozici. Dvě z nich se nakonec soutěže vůbec nezúčastnily. Josef Würz ani nabídku neposlal a David Jarý si výzvu ani nevyzvedl a neotevřená obálka se vrátila zpět na město. Z firem, které poslaly řádnou nabídku, komise vyhodnotila tu nejlepší z nich, což znamená tu nejnižší.

Nejnižší nabídku, 724.548 Kč včetně DPH, zaslala firma Jiří Pánek z Měšic a komise radě města doporučila sepsat Smlouvu  o dílo právě s ní. Místní firma Oldřicha Komorouse zaslala nabídku o něco vyšší, přesně 762.046 Kč včetně DPH a zakázku nezískala.

Ostatní firmy poslaly nabídky podstatně vyšší, dokonce firma Kontrex z Prahy na tuto zakázku zaslala nabídku s částkou 1.007.332,21 Kč včetně DPH, a to je podstatný rozdíl od nabídky nejnižší.

Rada města proto rozhodla podepsat smlouvu s firmou Jiřího Pánka nejpozději do 3.6., aby práce na školní družině mohly proběhnout během prázdnin, kdy děti ve škole ani v družině nejsou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.