Město očima nezávislého člověka

Důchodcům se v DPS zdraží pouze úklid

09.11.2012 13:12

Oddělení sociálního zabezpečení MěÚ navrhlo radě města změnu textu v úhradách za služby poskytované Pečovatelskou službou města v souvislosti se změnou vyhlášky č. 506/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

V této vyhlášce jsou stanoveny maximální ceny za poskytování pečovatelských služeb. Dle rady města zde došlo pouze k jediné změně, a to při Pomoci při zajišťování velkého úklidu domácností, například jarního či předvánočního úklidu nebo velkého úklidu po malování.

Tato služba se však týká jenom těch domácností, jak z textu zápisu vyplývá, které si platí i běžný úklid. Těch domácností, které si běžný denní úklid v DPS zajišťují samy, se velký úklid netýká.

Domácnosti dosud platily za velký úklid částku 100 Kč za hodinu práce, nyní se tato částka zvyšuje na 120 Kč za 1 hodinu úklidu prováděného Pečovatelskou službou. Změna částky za velký úklid bude platit od 1.1.2013.

Dle textu zápisu z jednání rady města ze dne 31. října nevyplývá, že by se dosavadní ceny za pronájem v DPS měly v příštím roce jakkoliv měnit. O tom, v zápisu nebylo ani slovo,a to je pro klienty v DPS – důchodce, jistě dobrá zpráva.

Jenom doufám, že se do konce roku již nic nebude měnit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.