Město očima nezávislého člověka

Dům hrůzy se letos peněz nedočká

04.06.2012 18:04

Minulé zastupitelstvo, na své úplně poslední veřejné schůzi, rozhodlo, že město odkoupí od soukromého vlastníka dům čp. 98 na brandýském náměstí (vedle muzea). Tehdy, ještě jako veřejnost a novinář popisující dění ve městě, jsem hlasitě protestoval proti odkoupení ruiny, byť historicky cenné, za neuvěřitelných 11,5 milionu korun.

Upozorňoval jsem na fakt, že ještě jako zastupitel, počátkem devadesátých let, jsem hlasoval pro prodej tohoto domu, který byl do poslední chvíle obydlen a patřil městu. Nájemníci museli pryč, dům byl až příliš nebezpečný a již tehdy odhadovaná oprava památkově chráněného objektu přesahovala možnosti města, proto ho město za 3,5 milionu prodalo.

Objekt měnil majitele, chátral, a ten poslední dal otevřít střechu a v ní postavil naprosto zbytečné a nevyužívané lešení. Snad aby tam pršelo, objekt spadl a na lukrativní parcele se mohlo postavit něco jiného, třeba banka nebo hotel.

Tehdy jsem na jednání zastupitelů upozorňoval na fakt, že oprava, pod dohledem památkářů, což mi tehdy sami sdělili, by mohla dosáhnout osmdesáti až sta milionů korun. Bylo mi řečeno, že tehdejší zastupitelé nejsou barbaři a koupi domu si prohlasovali.

V minulém roce se do domu čp. 98 již investovaly peníze na nejnutnější opravu střechy, aby do objektu alespoň nezatékalo a nadále nechátral. V letošním rozpočtu města bylo počítáno s investicemi do tohoto molochu na finance, i když historicky cenného, osm milionů korun. I pro tento fakt, ale též pro další nesmyslnosti, z mého pohledu, jsem rozpočet města, spolu s kolegou Humlem a kolegyní Čiernou – Peterovou, nepodpořil. A byli jsme jediní.

Na jaře letošního roku se rada města rozhodla, že objekt, ve stavu v jakém se nachází, pronajme zájemci, který by opravu domu zainvestoval, provozoval by v něm, co by chtěl a vložené investice, by si odbydlel. Tak se usnesla rada města. A co toto její rozhodnutí znamenalo? Že radní na opravu domu v režii města a na jeho další využívání pro potřeby města rezignovali. To znamená, že investice minulého zastupitelstva byly vyhozené peníze. Nájemce, který by dům opravil, a pak provozoval, si mohl přece zajistit i jeho tehdejší vlastník. Jenomže to by nedostal kupu peněz, stejně jako makléř, který koupi s městem vyjednal. Jistě za pěknou provizi.

Do dnešního dne (4.6.) nemám jedinou informaci o tom, že by o dům čp. 98 někdo projevil zájem. A jestliže ano, pak tato informace z rady poskytnuta zastupitelům nebyla.

Zato se radní všemi sedmi hlasy shodly 22. května na tom, že plánovaných osm milionů korun z domu čp. 98 převedou na jinou městskou akci, a to rekonstrukci Kočárovny u brandýského zámku. Dříve tam byly garáže a ještě nyní tak objekt vypadá.

Z rozhodnutí rady města tudíž vyplynulo, že se do devadesát osmičky na náměstí už investovat nebude.

Tak proč ho město vůbec kupovalo?

Odpověď na otázku jistě všichni znáte.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.