Město očima nezávislého člověka

Důsledkem neinformovanosti jsou spekulace

12.12.2012 13:27

Je více než zřejmé, že tam, kde chybí informovanost veřejnosti, vznikají různé spekulace. Vždy tomu tak bylo, je a vždycky bude. Podle dohodnutých pravidel se mělo poslední veřejné zasedání  zastupitelů konat ve Staré Boleslavi. Dle zápisu z jednání rady však bylo pouze oznámeno, že se bude konat opět v Brandýse. A to zákonitě vyvolalo spekulace.

Na přímý dotaz starostovi, proč tomu tak bylo, odpověděl Ondřej Přenosil jasně, zřetelně a jeho odpověď změnu místa konání veřejné schůze osvětlila. Řekl. „Původně mělo být zasedání opravdu ve Staré Boleslavi, ale ke změně nás  vedly ekonomické důvody. Nyní, před Vánoci, se každý den koná v zámecké kapli nějaká akce, takže se kaple neustále vytápí. Kdybychom toto zasedání uskutečnili ve Staré Boleslavi, to následující by se muselo konat opět tady a kaple by se musela vytopit, protože se akce již konat nebudou. A každé vytopení kaple stojí město 15. tisíc korun.“

Je to logické, hospodárné a pochopitelné. Jenom nedokáži pochopit, proč se tento fakt jednoduše neuvedl v zápisu z jednání rady města, který mnoho lidí čte. Pokud by se toto odůvodnění v zápisu objevilo, spekulace a podezření by nevzniklo a byl by klid. Opět se ukazuje, že  všeliké utajování informací před veřejností působí kontraproduktivně.

Úplně stejný scénář měl i další můj dotaz starostovi, proč se neustále v zápisech objevuje při  vypisování veřejných zakázek malého rozsahu neveřejná příloha vybraných a obesílaných firem. „Je to z jediného důvodu, aby mezi firmami nedocházelo k pletichaření. Jakmile jsou firmy obeslány, pošlou cenové nabídky, jejich seznam se v zápisu objevuje,“ odpověděl Ondřej Přenosil.

Opět vysvětlení jasné a logické. A přitom by stačilo, aby se jedenou jedinkrát tento fakt v zápisu z jednání rady objevil a lidé by si to při dalším vypisování těchto zakázek pamatovali.

Ale v tomto případě je zde ještě další možnost, kterou MO ČSSD Stará Boleslav prosazuje a považuje ji za nejčistší a nejprůhlednější. Jedná se o zveřejňování veškerých zakázek, tedy i těch malého rozsahu, na internetovém aukčním tržišti. Dělá to tak již poměrně dost obcí a měst. Je to čisté, průhledné a hlavně, funguje to.

Na městské  stránky se zadá zakázka a zájemci, tedy firmy, mohou na uvedenou adresu zasílat nabídky. A to i opakovaně, protože by nabídky samozřejmě i s cenami na webu visely až do stanoveného data a hodiny, kdy by akce končila. Pak by se samozřejmě musela vybrat nejlepší nabídka, tím neříkám, že stabilně nejnižší, neboť existují firmy, které jdou záměrně pod cenu, aby posléze, různými dodatky na vícepráce, cenu stejně navýšily.

Nemusel by existovat žádný neveřejný seznam firem, neobesílaly by se neustále stejné firmy, ale samozřejmě by se vybíraly ty firmy, které jsou spolehlivé a třeba už pro město, k jeho spokojenosti, pracovaly. Podle vyjádření měst, které takto zadávají veškeré veřejné zakázky, se jim snížily ceny investic v průměru o 30 %. A to, při obrovském počtu vypisovaných zakázek malého rozsahu, už jsou docela pěkné ušetřené peníze.

Stačí se jen odhodlat a jít do toho.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.