Město očima nezávislého člověka

Dvě dětská hřiště už mají dodavatele herních prvků

10.09.2013 12:03

Rada města před časem vypsala dvě poptávková řízení na dodavatele herních prvků pro dětská hřiště Na Kloboučku a v ulici J. Truhláře ve Staré Boleslavi. Brandýské noviny, jako obvykle, informovaly.

Nyní dvě, téměř totožné, hodnotící komise otevřely obálky s nabídkami firem a pro dětské hřiště Na Kloboučku radě města doporučily ze tří nabídek vybrat nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o. z Tišnova, která nabídla nejnižší cenu, a to ve výši 393.191 Kč.

Rada města rozhodla, že město podepíše smlouvu právě s touto firmou. Co se však týče seznamu herních prvků pro děti, za téměř 400 tisíc korun, to již zápis z jednání rady města neuvádí a jak dětem, tak i dospělým nezbývá nic jiného, nežli si počkat až budou prvky nainstalovány, aby se vůbec dozvěděli, o které prvky a v jaké kvalitě se jedná.

U dodávky herních prvků  na dětské hřiště u staroboleslavského autobusového nádraží byly obeslány též tři firmy, i když jiné, nežli v prvním případě. Nabídku poslaly pouze dvě firmy, a tak se vybíralo jenom ze dvou nabídek.

Hodnotící komise doporučila radě města podepsat smlouvu s firmou HAGS Praha, i když poslala vyšší nabídku než druhá firma Mgr. Lenka Moštěková, též z Prahy. Svůj krok vysvětlila komise tím, že herní prvky firmy HAGS byly lepší ve funkčnosti a využitelnosti širším okruhem zájemců, nejen dětí, protože prvky zároveň splňovaly fit podmínky.

Firma HAGS nabídla prvky za cenu 973.240,73 Kč, čímž byla o 5.269,77 Kč dražší nežli firma druhá. Rada města rozhodla, že podepíše smlouvu na dodání herních a fit prvků právě s firmou HAGS.

Ani v tomto případě se čtenáři zápisu z jednání rady města nedozvěděli, o jaké herní a fit prvky se jedná, kolik jich bude v parku instalováno, a to i přes to, že za ně, coby daňoví poplatníci, zaplatí téměř milion korun.

V případě dětského hřiště v ulici J. Truhláře, které se nachází na části parku, se nejedná o první instalaci herních prvků pro děti. Od roku 1990 sem byly tyto prvky již instalovány několikrát, ale pokaždé byly v poměrně krátké době zcela zničeny vandaly. Navíc se tento park a dětské hřiště stalo útočištěm narkomanů, neboť se přímo pod dětskými herními prvky velice často nacházely použité injekční stříkačky, což je velice nebezpečné, neboť hrozí při popíchání dětí jejich nakažení případnými chorobami.

Proto se již před časem tento park a dětské hřiště ocitlo pod podrobným hledáčkem městské policie a byly sem dokonce instalovány otáčivé bezpečnostní kamery napojené na centrální pult ochrany městské policie.

I v tomto případě se necháme překvapit, co vše bude v parku nainstalováno a hlavně, jak dlouho herní a fit prvky vydrží v neporušeném stavu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.