Město očima nezávislého člověka

EU, přítel žen, nebo ne?

18.11.2012 09:46

Je dáno přírodou, kterou jsme v chytrosti nepřekonali, že mateřská láska je většinou silnější než vztah otce. Proto i značná část žen touží po dítěti. Jsou však i ženy které dávají přednost sobě, své kariéře. Bývalo dobrým heslem, že rodina je základ státu. Mladá generace považuje rodinu, kde společenství je stvrzeno svatbou i společným jménem za nepotřebnou.

Jsou národy  a národnostní menšiny , pro něž je rodina základem. Je u nich i dost dětí a lze předpokládat, že za několik generací to budou oni, kdo bude rozhodovat. Naše odnož bude asi na ústupu, neboť máme rádi pouze sami sebe a mnohde je dítě překážkou ke kariéře. A argument, chceme si užít, však neřeší co bude až zestárneme!

EU se rozhodla, že podpoří ženy. Záslužný čin. Je však zásadní otázka – které. Ty, které jsou velice schopné a mají zájem být ve vedoucích funkcích. Kolik jich je? A kolik je vedoucích funkcí kde mají být zastoupeny čtyřiceti procenty?

Nezasloužily by si všechny ženy, aby o ně měla EU zájem? Aby vytvořila vhodné podmínky pro rodiny, zvýšení počtu dětí a morální úroveň příští generace. Ženám je třeba vytvořit dobré podmínky, aby mohly být dobrými matkami. Bez nich nebude nikdy dobrý stát.. Než se starat daným limitem o kariéru několika žen, bylo by vhodnější stanovit státům a zaměstnavatelům povinnost, poskytnout matkám alespoň 4-5tiletou mateřskou dovolenou. Nebo poloviční pracovní dobu, hrazenou jako plnou. S tím, že mají nárok se vrátit do svého zaměstnání.

Investice do řádné rodiny by se státům vždy vrátila. Minimálně v kvalitě lidí. Počet takto zajištěných žen by byl určitě větší než počet žen na vedoucích funkcích. Těch vyžadovaných 40 %. Uvolněná 4-5letá místa, nebo poloviční úvazky, by mohly být nabídnuty těm starším, kteří jsou nyní v zaměstnání odmítnuti pro svůj věk 55 nebo 60 let. Úspora z nevyplacených podpor v nezaměstnanosti by částečně kryla výdaje státu na mateřské dovolené nebo krácené úvazky.

Nyní rozhodnutí EU o 40 % budou schvalovat státy EU.. Tlačme naše poslance k tomu, aby přednostně požadovali výhody pro matky a jejich rodiny, než jen pro několik úspěšných žen.

Kvalitní podmínky pro chod rodiny rovná se kvalitní nová generace rovná se i kvalitní naše stáří.. Stát se o to musí starat.

Odmítněme ideologii ODS, že stát nic, každý se o sebe musí postarat sám. V tom případě zrušme státní organizace včetně poslanců. 

F.Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.