Město očima nezávislého člověka

Fakta o Kauflandu

11.01.2012 14:12

Zpolitizovaná kauza výstavby obchodního centra Kauflandu v Brandýse vznikla již v roce 2006. V tomto roce se obrátil daveloper na brandýskou radnici s dotazem, zda by měla něco proti tomu, aby daveloper zakoupil od soukromého majitele 18.000 m2 pozemků vedle stávajícího Penny a postavil na nich obchodní centrum Kauflandu.

Tehdejší radnice neprotestovala a striktně tento záměr neodmítla.

V roce 2088, tedy ještě minulé zastupitelstvo, však na tuto oblast stanovilo regulativy a současné zastupitelstvo je svým usnesením potvrdilo.

Regulativy zněly takto: zastavěnost této oblasti byla stanovena na 10 % území, výška stavby nesmí přesahovat 6 metrů.

Daveloper zakoupil 6. ledna 2011 18.000 m2 pozemků vedle Penny od soukromého vlastníka, nikoliv od města, jak se v tisku uvádělo. Zdůrazňuji nikoliv od města, ale od soukromého vlastníka! Tyto pozemky městu nikdy nepatřily.

Požádal zastupitelstvo o změny regulativ, o navýšení zastavěnosti na 30 %, opět v roce 2011 a zastupitelstvo žádost davelopera odmítlo a potvrdilo původní rozhodnutí.

V roce 2011 vznikly dvě petice. Jedna proti výstavbě, druhá pro výstavbu obchodního centra. Faktem je, že petice proti výstavbě obsahovala několikanásobně větší počet podpisů.

V roce 2008 zakoupilo město 20.000 m2 pozemků vedle pozemků davelopera od firmy

PP Hospitals majitele Martina Vojtíška za 38 milionů korun. Znalcem byl pozemek ohodnocen na tuto cenu jako u stavebního pozemku téměř uprostřed města a nikoliv podle toho, jak byl tento pozemek určen v územním plánu, tedy jako nízká zeleň a část jako ostatní plocha. Lze  říci, že pozemek byl silně nadhodnocen. Peníze od města měly být použity na uhrazení dluhu nemocnice, ale do účetnictví nemocnice se nikdy nedostaly, byly, řečeno módní současnou terminologií, odkloněny do neznáma. V současné době šetří prodej policie.

Město pozemky zakoupilo proto, aby zde vzniklo sportovně relaxační centrum nejen pro obyvatele blízkého a pohromného sídliště, ale pro všechny obyvatele města.

Není proto pravda, že výstavbou parku by byly pozemky znehodnoceny, podle starosty Přenosila byly zakoupeny právě pro tento účel.

V roce 2011 přišel daveloper s návrhem vytvořit s městem společenství, město mu na nezbytně nutnou dobu pronajme svých 20.000m2 pozemků a firma na nich na své náklady postaví městský odpočinkový park v hodnotě 15 milionů korun současně s výstavbou Kauflandu.

Zároveň nabídla, že vystaví novou silnici, aby se ulehčilo neskutečně přetížené a parkujícími auty téměř neprůjezdné  Zahradnické ulici, která by se stala slepou ulici, tudíž pouze dojezdovou.

Faktem je, že daveloper tímto sledoval zvětšení pozemků natolik, aby dodržel stanovené regulativy a zároveň mohl Kaufland postavit.

Nabídl i signalizační zařízení při výjezdu hasičů v Kralupské ulici.

Koncem roku 2011 se konala ve Staré Boleslavi protestní demonstrace proti výstavbě Kauflandu v počtu asi deseti až patnácti lidí. Zároveň zde zazněl požadavek, aby bylo kvůli výstavbě Kauflandu vypsáno městské referendum.

Toto referendum jsem všemi silami podporoval a stále podporuji!

Odpůrci výstavby rozšiřovali fámu, že kdo ze zastupitelů pro výstavbu zvedne ruku, obdrží milion korun. Je to lež!

Před konáním veřejného projednávání výstavby v kině v pondělí 9. ledna vznikla další petice proti výstavbě. Obsahovala 832 podpisů. Kolik lidí v sídlišti, mezi lidmi běžně nazývaného zelené údolí, protože to bylo vojenské sídliště, skutečně žije? To jen kvůli percentuelní podpoře petice.

Na mítinku zaznělo, že by do Kauflandu zajížděly denně dva až tři tisíce aut a desítky velikých kamionů.

 Obdobně velký Kaufland stojí, mimochodem také uprostřed města, v Kladně. Ptal jsem se vedoucího kolik velkých kamionů denně ho zásobuje. Jeden! A v předvánoční době 3. A potom asi dvacítka malých dodávek, většinou obchodníkům, kteří mají v objektu své provozovny, pekaři, zásobování tiskovinami a cigaretami, lahůdky, cukrárny a podobně.

Další má otázka směřovala na počet aut denně dojíždějících na přilehlé parkoviště. Odpověď: Podle průzkumu činí průměr patnáct set aut denně. A to má Kladno sto tisíc obyvatel!

To je fakt.

A další fakt. V Brandýse se téměř nedá koupit levné oblečení, elektromateriál a mnoho dalšího tovaru, protože čeští podnikatelé z města už dávno zmizeli. Důvod? Přerušená doprava mezi městy, zavřené náměstí! Namísto nich se z náměstí stala Hanoj.

Také fakt!

Jsem přesvědčen do morku kostí, že v případě nepostavení Kauflandu a vzniku městského parku bude 20.000 m2 pozemků ve vlastnictví města dříve či později prodáno na výstavbu dalších činžáků.

A je otázka za kolik. Je docela možné, že by prodejní cena ani nedosáhla ceny nákupní. I to by se mohlo stát.

A proč?

Kalousek snížil, a to trvale, rozpočty měst a obcí o 17 %. U nás to činí 152 milionů korun. Zatím město dosáhlo na vyrovnaný rozpočet prodejem svého majetku.

Ptám se. Jak dlouho ještě budeme moci cokoliv prodávat? Kolik majetku ještě město vůbec má? A co potom? Prodají se pozemky u nemocnice! Je to zákonité a lze to očekávat.

Když se před lety stavěl na vedlejší parcele Penny, bylo ticho po pěšině. Nikdo o tom nevěděl, nikdo neprotestoval.

Byl bych opravdu raději, kdyby se Kaufland postavil ve Staré Boleslavi, Norma je opravdu úděsná, ale nic jiného zde není. Bohužel Stará Boleslav je pro řetězce nezajímavá, ke škodě jejich obyvatel.

A jestliže bude Kaufland postaven v Brandýse, tak s plnou odpovědností říkám, že tam budu jezdit nakupovat.

To jsou fakta o Kauflandu.

Pokud postaven nebude a já to předpokládám, tak udělám vše proto, aby se městské pozemky neprodávaly a opravdu tam vznikl městský park, kvůli kterému byl několikanásobně předražený pozemek zakoupen.

Mám ale strach, že opět zůstanu ve své  snaze osamocen, jako už tolikrát.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.