Město očima nezávislého člověka

Fáma nebo skutečnost? Budeme vědět v pondělí!

18.06.2014 06:22

Minulý týden se ke mně dostala informace o tom, že se vládnoucí koalice pokusí změnit počet zastupitelů města. Informace, pocházející z KSČM, hovořila o tom, že by koalice měla prohlasovat namísto jedenadvaceti pouze sedmnáct zastupitelů.

Zákon o obcích je v tomto případě benevolentní a nechává o počtu zastupitelů rozhodnot právě je. Uvádí pouze minimální a maximální počet zastupitelů podle velikosti obce či města a zároveň určuje, že musí být vždy lichý počet zastupitelů, aby nemohlo dojít k patu. Naše město spadá do kategorie s minimálním počtem patnácti a maximálním počtem pětatřiceti zastupitelů. V počátcích let devadesátých mělo město jedenatřicet zastupitelů, poté se zákon o obcích změnil a zastupitelstvo se na dlouhá léta ustálilo na počtu jedenadvaceti zastupitelů.

Nyní obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály k veřejnému zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 23. června od 17 hodin v kapli brandýského zámku. Z rady města jde do zastupitelstva, mimo jiné, i návrh na odsouhlasení počtu zastupitelů na příští volební období a v tomto materiálu rada města navrhuje zachovat stejný a zaběhlý počet, tedy jedenadvacet zastupitelů.

Mohlo by se tudíž zdát, že informace o sedmnácti zastupitelích byla opět, jako už mnohokrát předtím, fámou. Ale neukvapujme se a nechme se přesvědčit až jednáním zastupitelů. Rada města může klidně navrhovat odsouhlasení stávajícího počtu zastupitelů, ale pokud by některý ze zastupitelů navrhl jiný počet, třeba oněch sedmnáct, musí být o něm hlasováno nejdříve a není vyloučeno, že se to na jednání zastupitelů objeví.

Podle informací z různých uskupení zastupitelstva je současný počet zastupitelů pravděpodobně optimální, neboť se přece jenom jedná o město třetího typu, tedy jakýsi malý okres a menší počet zastupitelů by nemusel působit důvěryhodně, ale uvidíme, jak to všechno nakonec bude. To poznáme až v pondělí na zámku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.