Město očima nezávislého člověka

Fasádu staroboleslavské školy opraví místní firma

29.05.2013 12:02

Při vypsání poptávkového řízení radou města na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Oprava dvorní fasády ZŠ Stará Boleslav, Jungmannova ulice, bylo obesláno z neveřejného seznamu rady města celkem šest firem.

Hodnotící komise ve složení P. Havlíček, M. Mareš a J. Polák dne 13.5. otevřela obálky s nabídkami firem a vyhodnotila je. Jako obvykle bylo hodnoceno pouze jedno jediné kritérium, a to výše nabízené ceny.

Nejnižší nabídku zaslala firma Oldřich Komorous ze Staré Boleslavi, a to ve výši 607.167 Kč včetně 21 % DPH. Komise proto doporučila radě města podepsat Smlouvu o dílo právě s touto firmou, což se nejpozději do data 3.6. stane. Práce na fasádě ve dvoře školy se budou provádět o prázdninách a měly by být do začátku školního roku hotovy.

Na rozdíl od zakázky na opravu družiny školy Na Výsluní v Brandýse, kterou bude provádět firma z jiného města, obdržela práci firma z města, a to je dobře, vždyť na radničních zakázkách pro město, by se měly místní firmy podílet co nejvíce. Za prvé by se tím podporovalo podnikání ve městě, zachovala by se pracovní místa a za druhé, právě místní firmy přispívají do rozpočtu města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.