Město očima nezávislého člověka

Finanční výbor doporučuje zvýšit cenu za popelnice

02.12.2012 17:40

Finanční výbor se zabýval výší poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování, komunálních odpadů pro rok 2013. Byly porovnávány započitatelné náklady na provoz tohoto systému, které dosahují za rok na jednoho obyvatele výše přibližně 728 Kč.

Oproti tomu, uvádí se v zápisu finančního výboru, činil poplatek pro rok 2012 na jednoho obyvatele a rok pouze 480 Kč. Proto finanční výbor doporučuje zastupitelstvu tento poplatek pro rok 2013  zvýšit. Na jakou částku by měl být poplatek zvýšen, se v zápisu neuvádí.

Připomínám, opět a už poněkolikáté, že jsou v republice města, která své občany finančně za popelnice nezatěžuje. Například primátor Teplic a senátor Kubera (ODS) to vysvětluje tím, že obyvatelé pečlivě odpady třídí a za to město dostává poměrně vysoké částky od státu. Aby své spoluobčany ke třídění odpadu ještě více motivoval, rozdíl hradí město ze svého rozpočtu a lidé za popelnice neplatí nic.

„Kdybychom občanům nasadili za odpady vysoké částky, jako tomu je ve většině našich měst, už by je naprosto nic nemotivovalo ke třídění odpadu. A to je špatná cesta,“ uvedl v jednom z rozhovorů primátor Teplic Kubera.

Města, potažmo radnice, jsou přece kvůli tomu, aby se svěřenými prostředky od občanů, nakládaly s péčí řádného hospodáře a nechovaly se systémem z cizího krev neteče a veřejné prostředky mnohdy nesmyslně nerozhazovaly. Pak, holt, musejí chybějící peníze vyrvat z lidí.

Teplický způsob hrazení svozu, nakládání a likvidaci komunálního odpadu následuje stále více obcí. Zřejmě u nich na radnici či magistrátu sedí lepší hospodáři, nežli tomu je u nás. A tak se k neustále zvyšujícím se cenám za plyn, elektřinu, vodu a kanalizaci, přidají i popelnice. Mám obavy, že již není příliš vzdálená doba, kdy už většina lidí v republice, povinné poplatky nebude mít z čeho hradit. Asi se budou muset převexlovat na býložravce a chodit se i s dětmi pást.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.