Město očima nezávislého člověka

Firma má z města zlatý důl

03.12.2012 12:04

Starosta Ondřej Přenosil seznámil při posledním zasedání radu města s návrhem smlouvy se společností S. I. K. s.r.o. zastoupené Janem Hárovníkem při zastupování  zadavatele zakázky, tedy města, na akci „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město“.

V souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí bylo navrženo pověřit Jana Hárovníka na základě mandátní smlouvy k zastupování města. Dále bylo navrženo udělit této společnosti plnou moc k zastupování města v této akci. Rada města návrh starosty přenosila akceptovala a rozhodla uzavřít s Janem Hákovníkem smlouvu při zastupování města za cenu 24.000 Kč včetně DPH.

Každý, kdo pozorně studuje průběžné zápisy z jednání rady města zjistí, že s touto společností Jana Hárovníka S. I. K. byla jenom letos uzavřena celá řada smluv. Tato praxe trvá již řadu let a na tento fakt bylo upozorňováno již několikrát členy minulých zastupitelstev, ale nezměnilo se vůbec nic.

Přitom, s největší pravděpodobností, se tato firma na provádění podobných akcí města, ani jednou nezúčastnila výběrového řízení. Alespoň letos se ani v jediném zápisu z jednání rady města tento fakt neobjevil. Pro firmu S. I. K. Jana Hárovníka je město doslova zlatým dolem.

Není mi  vůbec jasné, proč i na tuto akci s protipovodňovými opatřeními, musí město pověřovat soukromou firmu na jednání s dotčenými subjekty, když má nově zřízenou a pravděpodobně i dobře placenou funkci vedoucího krizového řízení, či jak se tato vymyšlená funkce, spíše však trafika, jmenuje. A právě tento úředník by měl za normální plat tuto činnost vykonávat, maximálně za přispění dalších z mnoha úředníků na radnici, které platíme a nemusela by se za další peníze najímat soukromá firma.

Město, pod nadvládou ODS a TOP 09 se tak chová jak celý náš stát, vedený stejnou sqadrou. Na jedné straně odírá občany státu jak může a na druhé straně jejich peníze nesmyslně rozhazuje přesně v duchu rčení: Z cizího krev neteče. Rada našeho města se chová naprosto stejným stylem, na jedné straně nutí občany k placení za parkování na veřejných komunikacích, neustále zvyšuje cenu vody a stočného, chystá se zdražit lidem popelnice a na straně druhé vyhazuje ohromné částky na podobné pofiderní akce.

Navíc, ve znění špatného a nedokonalého zákona o obcích, který dává až příliš mnoho pravomocí radám měst, nemá zastupitelstvo vůbec žádnou možnost toto konání ovlivnit.

Jenomže jediný orgán, který by mohl tento špatný zákon změnit k lepšímu, tedy poslanecká sněmovna, je ovládán naprosto stejnými partajemi jako je tomu u nás ve městě, a tak se nemůžeme těšit, že by tato sněmovna udělala opatření pro lidi, spíše naopak.

 

Máme špatnou radu, máme špatnou vládu, máme špatnou sněmovnu. Dočkáme se vůbec někdy toho, že nám budou vládnout lidé, kteří budou chtít opravdu vládnout pro lidi?

Obávám se, že se toho již nedožiji.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.