Město očima nezávislého člověka

Firma slíbila miliony, k placení se ale nemá

11.06.2013 12:34

Na základě uzavřené Plánovací smlouvy mezi městem a společností Print agency Prague s.r.o. ze dne 12.3.2008 měl být městu převeden slíbený příspěvek ve výši 3,5 milionu korun. Tento příspěvek byl, dle znění smlouvy, účelově vázán na rekonstrukci ulice Karla Lípy, jednalo se tudíž o přístupovou komunikace k pozemkům pč. 295/1.1838/5,a 1824.

Ve smlouvě se uvádí, že společnost vyplatí příspěvek městu v termínu dohodnutém v samostatně uzavřené písemné dohodě, kde bude blíže specifikován rozsah rekonstrukce ulice Karla Lípy a předpokládaná lhůta dokončení této rekonstrukce.

Společnost však městu žádný příspěvek neposkytla, ani korunu. Odbor územního rozvoje a památkové péče několikrát společnost upomínal, aby splnila smluvní podmínky, avšak naprosto bezúspěšně. Od doby podepsání Plánovací smlouvy totiž společnost několikrát změnila vlastníka a naposledy se dopis ze dne 2.5.2013 vrátil, jako nevyzvednutý. Společnost dělá mrtvého brouka.

Rada města proto zvolila následující postup. Nejprve zašle výzvu k plnění smlouvy na adresu nového sídla společnosti. Pokud společnost opět nebude nijak reagovat, rozhodla se rada města, že bude řešit vymáhání příspěvku městu soudní cestou.

Všichni víme, z mnoha zkušeností z tisku a televize, jak podobné případy dopadají. Noví vlastníci se nebudou chtít znát k závazkům vlastníků původních, začne bitva právníků a město stejně s největší pravděpodobností 3,5 milionu nedostane. Jenom ho budou stát nemalé peníze právníci. A ti, jak je známo, s ukončením případů příliš nespěchají, připravovali by se totiž o velké peníze, a o ty přece jde až v první řadě.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.