Město očima nezávislého člověka

František Štecha byl přijat zpět

26.06.2012 12:02

Sociální demokracie ve městě před lety skomírala. Prakticky přestala existovat, neboť dle stanov strany musí mít místní organizace minimálně pět členů, což v případě brandýské ČSSD tehdy neplatilo, měli pouze tři členy.

Pak přišel František Štecha a sociální demokracii ve městě obnovil. Hned v prvním volebním období, po jeho nástupu do čela místní organizace, získala ČSSD dva mandáty, a to byl na dobu, kdy bezmezně kralovala ODS, docela velký úspěch.

Přišly však rozpory mezi oběma zastupiteli za tuto strany, tedy právě mezi Františkem Štechou a tehdejším místostarostou za ČSSD Bohumilem Javůrkem. Týkaly se především dodržování volebního programu, neboť sociálně demokratický místostarosta hlasoval povětšinou s ODS, častokrát v přímém rozporu s programem sociální demokracie.

Rozpory došly tak daleko, že Javůrek, který měl tehdy v místní organizaci velký vliv, ovlivnil ostatní členstvo tak dalece, že došlo k vyloučení předsedy Štechy ze strany. Bylo mu tehdy kladeno za vinu, že prosadil omezení počtu místostarostů aniž by předtím tento krok projednal v místní organizaci.

Po volbách v roce 2010 se však opět místostarosta Javůrek dopustil naprosto stejného činu a v radě města hlasoval v rozporu s většinovým názorem ve straně, což vedlo k rozštěpení na dvě organizace ČSSD ve městě. Jedna, ta s větším počtem členů, působila a působí převážně ve Staré Boleslavi, ta druhá menší, kolem Bohumila Javůrka, působí převážně v Brandýse.

František Štecha, praktický zakladatel obnovené ČSSD ve městě, zůstával stranou. Vzhledem k tomu, že se jedná o člověka, který toho v minulosti pro město vykonal velice mnoho, mimo jiné opakovaně upozorňoval, v době, kdy působil jako zastupitel, na rozkrádání městské kasy a navíc jde o člověka s velmi silným sociálním cítěním, bylo jeho odmlčení v politice chybou.

Proto se členové MO ČSSD ve Staré Boleslavi usnesli, že požádají Františka Štechu, aby opět do strany vstoupil a pomohl jí svými znalostmi a zkušenostmi. A byli vyslyšeni. Na členské schůzi MO ČSSD ve Staré Boleslavi dne 25. června byl František Štecha všemi přítomnými členy v zasedací místnosti opět do ČSSD přijat.

Pro občany města to znamená, že v jeho osobě získali spojence proti bezuzdnému okrádání, kterého jsme ve městě svědky, například při stále se zdražujícím vodném a stočném či při očekávaném výrazném zvýšení poplatků za popelnice, které koalice zcela určitě pro příští rok navrhne. Jeho analytická a důkladná práce tak pomůže zastupitelům z MO ČSSD ve Staré Boleslavi v práci v zastupitelstvu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.