Město očima nezávislého člověka

Halík – chování i tvář Antikrista!

06.01.2015 10:42

Na Nový rok uvedla ČT 2 pořad o synech císaře Karla IV, o Václavu IV. a pozdějším císaři Římské říše Zikmundovi. V pořadu vystupovali historikové a nutno říci, že víceméně objektivně. I když se opět potvrdila slova pronesená kdysi Hermannem Goeringem před norimberským tribunálem, a to, že vítěz vždy píše dějiny.

Mám na mysli vztah současných historiků k Mistru Janu Husovi, Janu Žižkovi a vůbec k husitství, jako takovému. Zatímco minulý režim toto období uznával, vždyť husité na hoře Tábor odevzdávali veškerý svůj majetek do společné kasy, tedy dělali něco, co tehdejší režim prosazoval, současný režim udělal z Mistra Jana Husa psychopata bez pudu sebezáchovy, z Jana Žižky loupežníka a z husitů bandity, vrahy a fanatiky, ničitele.

To, co však ve svém vystoupení před kamerou pronášel údajně vysvěcený katolický kněz Tomáš Halík, bylo již nad rámec i současného pohledu na toto historické období. Tento člověk, podle jeho tváře by se dal znázorňovat Antikrist či sám Satan, prohlásil, že Zikmund nedal Janu Husovi glejt zaručující bezpečnost, ale prý jen jakýsi cestovní pas. Ale to nebylo vše, za největší zlo Václava IV. a celé této doby označil Dekret Kutnohorský. Do nabytí platnosti tohoto královského dekretu, a musíme mít na paměti, že král český Václav IV. byl současně i králem římským, nikoliv císařem, jako jeho otec, měli hlavní slovo v chodu univerzity pražské, nesoucí jméno jejího zakladatele Karla IV., Němci. Měli totiž tři rozhodující hlasy proti dvěma českým. A právě Dekretem Kutnohorským Václav IV. tento poměr změnil ve prospěch tří hlasů pro Čechy a dvou pro Němce. Tomáš Halík prohlásil, že největším neštěstím pro tuto univerzitu byl právě onen Dekret Kutnohorský, neboť on zapříčinil, že byl zvolen za rektora univerzity právě Mistr Jan Hus, a tím pádem univerzita ztratila na významu. Při jeho slovech se mi otevírala kudla v kapse.

Tento člověk, který, podle novináře Solise, který vypátral všechny ověřitelné podrobnosti o životě tohoto člověka nenávidějícího Čechy, se mohl doslova a do písmene přetrhnout, jak sloužil komunistům. Jakmile se však poměry změnily, stal se z něho rázem disident, jak příznačné! Nyní dostává, podobně jako Havel, různé ceny a diplomy. Ale od koho? Od Berndta Posselta, vůdce sudetoněmeckého landsmančaftu, na jejichž sjezdech Halík nechyběl? Od lidí z Bilderbergu? Tam se tento člověk snaží vecpat.

Tomáš Halík nenávidí Česko, nenávidí Čechy a nenávidí vše, na co by náš národ mohl být hrdý. Divím se, při současném stavu myšlení, že se ještě nenašel nikdo, kdo by navrhl zrušit státní svátek 6. července, tedy den upálení Mistra Jana Husa, když jim tolik vadí. Divím se, že to ještě nenavrhl Halík, když pro tohoto jednoho z největších Čechů nezná jediné, ale opravdu ani jediné vlídné slovo. Bylo by to totiž tomuto individuu podobné.

V dalším vystoupení pak pronesl, že husité byli náboženští fanatici, zloději a bandité. Kdyby Tomáš Halík žil v době husitské, jistě by fanatikem nebyl, on by totiž stál na druhé straně, zřejmě v šatu preláta a žehnal by křižáckým zbraním, jako žehnal bombardování Jugoslávie, asi si zřejmě myslel, stejně, jako Havel, že se jedná o humanitární bombardování. Pokud by husité nebyli přesvědčeni o své pravdě, nemohli by porážet na hlavu mnohočetnou přesilu žoldáckých křižáků, kteří sem přijeli jen kvůli prachům, stejně, jako naši vojáci nyní jezdí na zahraniční mise, také jen kvůli prachům. Takže to byli fanatici, když bojovali za svůj život?

A nejhorší na tomto člověku je to, alespoň dle mého mínění, že by se vůbec nestyděl přijmout kandidaturu na českého prezidenta. On, který ve všech svých vystoupeních deklaruje nenávist ke všemu bytostně českému, národnímu a vlasteneckému. Pokud by ještě platil ústavní zákon o přímé volbě prezidenta České republiky, obávám se totiž, že pan Schapiro se bude snažit tento zákon odstranit, aby si USA mohli konečně dosadit na místo prezidenta svého kolaboranta, třeba právě Halíka, pak věřím, že český národ opět projeví moudrost a podobné Antikristy, Satany, či mumlající knížata volit nebude.

Letos bude velmi významné výročí, šest set let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. Doufám a pevně věřím, že to budou oslavy důstojné, neboť Jan Hus si naši úctu zaslouží. Ať se to různým Halíkům, Schwarzenbergům, Bursíkům a Kalouskům a dalším bůhví jak nelíbí, český národ na své největší syny nezapomene.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.